Dwa dwudniowe szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym odbędą się w dniach:

19-20 października 2015 r. w Krakowie,

22-23 października 2015 r. w Krakowie.

Tematyka szkolenia:

 • Rola lidera
 • Style kierowania zespołem
 • Planowanie pracy własnej i poszczególnych członków zespołu
 • Komunikacja i zasady współdziałania w grupie
 • Delegowanie zadań, monitorowanie, egzekwowanie
 • Motywowanie pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów w laboratorium naukowym

Program szkolenia

Prowadzący: HFP Consulting.

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie proszeni będą o uzupełnienie dodatkowej ankiety określającej ich oczekiwania wobec szkolenia.

Zapisy prowadzone są do 1 października 2015 r. przez internetową bazę szkoleń. Należy się zapisywać tylko na jeden z podanych terminów.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim.

Uczestnicy:

 • pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
 • doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
 • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z zarządzania zespołem naukowym w ramach SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z zarządzania zespołem kandydat odpowiada na 10 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

 1. Doskonałość naukowa kandydata (60% całej oceny).
 2. Ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia, motywacja oraz prawdopodobieństwo wykorzystania umiejętności zdobytych podczas szkolenia w praktyce (40% całej oceny).

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

 

Kontakt: Katarzyna Pronobis, tel.: 22 845 95 09, e-mail: pronobis@fnp.org.pl.

Cofnij