23?24 czerwca 2014 r. w Warszawie

25?26 czerwca 2014 r. w Warszawie

 

Orientacyjny czas trwania szkolenia w pierwszym i drugim dniu: 9:00-17:00.

generic cialis lowest price

Należy się zapisywać tylko na jeden z podanych terminów!

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zarządzają lub będą zarządzać projektem badawczym.

 

Tematyka szkolenia:

  • umiejętności, teoria i praktyka zarządzania projektami badawczymi;
  • elementy cyklu życia projektu: definiowanie i planowanie projektu, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, zamykanie projektu

Program szkolenia

Zapisy na oba szkolenia prowadzone są do dnia 19 maja 2014 r. przez internetową bazę szkoleń.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim.

 

Uczestnicy:

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące:

  • pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
  • doktorantami z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP;
  • absolwentami studiów doktoranckich w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Prowadzący:   VITAE

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Fundacja zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg bezpośrednio przed szkoleniem i pomiędzy dniami szkolenia (dla osób będących spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie lub jego okolic). Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z zarządzania projektami badawczymi w ramach SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

 

Zasady oceny kandydatów na szkolenie

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z zarządzania projektami badawczymi kandydat odpowiada na 12 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

1. doskonałość naukowa kandydata (60% całej oceny)

2. ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia i motywacja do wzięcia udziału w szkoleniu oraz prawdopodobieństwo wykorzystania umiejętności zdobytych podczas szkolenia w praktyce (40% całej oceny).

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

Kontakt w sprawie szkolenia: Katarzyna Pronobis, tel.: 604 129 878, e-mail: katarzyna.pronobis@fnp.org.pl.

Cofnij