Dwa dwudniowe szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym odbędą się w dniach:

09-10 lutego 2015 r. w Warszawie,

12-13 lutego 2015 r. w Warszawie.

Tematyka szkolenia:

 • Rola lidera;
 • Style kierowania zespołem;
 • Planowanie pracy własnej i poszczególnych członków zespołu;
 • Komunikacja i zasady współdziałania w grupie;
 • Delegowanie zadań, monitorowanie, egzekwowanie;
 • Motywowanie pracowników;
 • Rozwiązywanie konfliktów w laboratorium naukowym.

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie proszeni będą o uzupełnienie dodatkowej ankiety określającej ich oczekiwania wobec szkolenia.

Więcej informacji

Zapisy prowadzone są do dnia 25 stycznia 2015 r. przez internetową bazę szkoleń.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim.

Uczestnicy:

 • pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
 • doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
 • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Prowadzący: HFP Consulting.

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z zarządzania zespołem naukowym w ramach SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z zarządzania zespołem kandydat odpowiada na 10 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

 1. doskonałość naukowa kandydata (60% całej oceny)
 2. ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia, motywacja oraz prawdopodobieństwo wykorzystania umiejętności zdobytych podczas szkolenia w praktyce (40% całej oceny)

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

Kontakt: dr inż. Dariusz Łukaszewski
tel.: 604-124-840; 22-311-84-25
e-mail: lukaszewski@fnp.org.pl

 

Cofnij