Trzy jednodniowe szkolenia z zakresu przygotowywania wniosków o granty na projekty interdyscyplinarne odbędą się w dniach:

15 kwietnia 2013 r. w Warszawie

17 kwietnia 2013 r. w Warszawie

19 kwietnia 2013 r. w Warszawie

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak w sposób konstruktywny i kreatywny komunikować się z naukowcami z innych dyscyplin oraz nauczą się, jak poszerzać swoje horyzonty poza własną dyscyplinę naukową.

Program szkolenia

Zapisy prowadzone są do 22 marca 2013 r. przez internetową bazę szkoleń

https://szkolenia.fnp.org.pl (zakładka ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?).

 

Należy się zapisywać tylko na jeden z dostępnych terminów!

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca w grupach.

Poza udzieleniem odpowiedzi na pytania każda osoba przyjęta na szkolenie będzie zobowiązana do kontaktu mailowego z trenerem przed szkoleniem na jego prośbę.

 

Szkolenia będą się odbywać w języku angielskim.  Od uczestników oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego.

Uczestnicy: osoby, które spełniają oba warunki uczestnictwa w projekcie SKILLS, czyli: laureaci lub stypendyści FNP (aktualni bądź byli) zamieszkali w Polsce, będący doktorantami lub pracownikami naukowymi zatrudnionymi w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP.

Prowadzący:  Edward Potworowski

 

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie we własnym zakresie i na własny koszt uczestników.

 

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

Cofnij