Dwa jednodniowe szkolenia nt. mentoringu jako narzędzia wsparcia indywidualnego rozwoju naukowca odbędą się w dniach:

23 października 2015 r. w Warszawie,

30 października 2015 r. w Warszawie.

Tematyka szkolenia:

  • poznanie podstawowych pojęć związanych z mentoringiem: czym jest mentoring, podstawowe zasady mentoringu, proces mentoringu, rezultaty i metody,
  • doskonalenie kompetencji osobistych, związanych z pełnieniem funkcji mentora, w tym: umiejętności zadawania pytań, aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnej,
  • poznanie narzędzi stosowanych w mentoringu, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi coachingowych, połączone z praktycznym treningiem,
  • zapoznanie się ze sposobami inspirowania mentorowanych do świadomego kierowania swoim rozwojem osobistym i karierą naukową,
  • poznanie mechanizmów motywacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, przećwiczenie narzędzi służących budowaniu motywacji w mentoringu,
  • omówienie kwestii komunikacji i wywierania wpływu w mentoringu.

Program szkolenia

Zapisy prowadzone są do 7 października 2015 r. przez internetową bazę szkoleń. Należy się zapisywać tylko na jeden z podanych terminów.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem, że będą jeszcze wolne miejsca w grupach.

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Szkolenie odbywa się w języku polskim.

Uczestnicy:

  • pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
  • doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia naukowego doktora.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.

Prowadzący: Collegium Wratislaviense.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie:

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia nt. mentoringu kandydat odpowiada na 4 pytania, których celem jest ocena doskonałości naukowej.

 

Kontakt: Agnieszka Konopka, tel.: 22 311 84 27, e-mail: konopka@fnp.org.pl.

Cofnij