Pięciodniowe szkolenie z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych prowadzone  w międzynarodowej grupie przez Centre for Entrepreneurial Learning Judge Bussiness School Uniwersytetu w Cambridge odbędzie się w dniach:

7-12 lipca 2013 r. w Cambridge w Anglii.

Szkolenie oferuje szeroki przegląd narzędzi i umiejętności przydatnych do komercjalizowania wyników prac badawczych. Szkolenie szczególną uwagę poświęca rozwijaniu umiejętności, motywacji i kontaktów pomocnych w rozwijaniu nowych pomysłów w odpowiedzi na potrzeby klientów, polepszaniu komunikacji i zrozumienia w zespole oraz wyjaśnianiu klientowi korzyści z proponowanej technologii.

Szkolenie jest adresowane do:

Naukowców posiadających stopień doktora, którym zależy na skutecznej komercjalizacji wyników własnej pracy lub osiągnięć danej jednostki oraz którzy zamierzają uruchomić własne przedsięwzięcie biznesowe.

 

Szczegółowe informacje na temat szkolenia:

http://www.cfel.jbs.cam.ac.uk/programmes/ignite/index.html

UWAGA! Szkolenie oferowane jest z wyłączeniem modułu ?Mentor Scheme?

 

Zapisy prowadzone są do dnia 8.04.2013 r. przez internetową bazę szkoleń (zakładka „Rekrutacja na szkolenia”).

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób wybranych przez FNP.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca.

Osoby wybrane przez FNP zostaną poproszone o bezpośredni kontakt z Centre for Entrepreneurial Learning Judge Bussiness School Uniwersytetu w Cambridge w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w języku angielskim służącej ostatecznemu zaakceptowaniu kandydata przez organizatora.

UWAGA! Proszę nie rejestrować się na stronie Centre for Entrepreneurial Learning Judge Bussiness School Uniwersytetu w Cambridge.

 

Szkolenie będzie się odbywać w języku angielskim.

Od uczestników oczekuje  się biegłej znajomości języka angielskiego.

 

Uczestnicy: osoby, które spełniają oba warunki uczestnictwa w projekcie SKILLS, czyli: laureaci lub stypendyści FNP (aktualni bądź byli) zamieszkali w Polsce, będący doktorantami lub pracownikami naukowymi zatrudnionymi w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP.

Uczestnikom zapewnione będą:

a)         nieodpłatny udział w szkoleniu,

b)         transport   na   miejsce   szkolenia   z   lotniska   w   Polsce   najbliższego   miejscu zamieszkania uczestnika oraz powrót,

c)         zakwaterowanie oraz częściowe wyżywienie w trakcie szkolenia,

d)        świadectwo ukończenia szkolenia.

 

Uczestnicy podpiszą umowę z FNP, w której zobowiązani zostaną m.in. do:

a)         regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniu,

b)         pokrycia wszelkich kosztów związanych z udziałem w szkoleniu poniesionych przez Fundację w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub jakiejkolwiek nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,

c)         wypełnienia ankiety oceniającej szkolenie.

 

Koordynator szkolenia: Katarzyna Pronobis, tel. 604 129 878, e-mail:  pronobis@fnp.org.pl

 

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

Cofnij