Trzydniowe szkolenie z komercjalizacji wyników prac badawczych odbędzie się w dniach:

9-11 kwietnia 2014 r. w Warszawie

Tematyka szkolenia:

 • Procedury komercjalizacji
 • Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną
 • Czynniki sukcesu w transferze technologii
 • Model biznesowy z wykorzystaniem transferu technologii
 • Transfer wiedzy i know-how
 • Analizy rynkowe i finansowe
 • Kontrakty badawcze, licencje i inne umowy związane z transferem technologii
 • Szanse jakie daje Venture Capital

Więcej informacji

Zapisy prowadzone są do 19 marca 2014 r. przez internetową bazę szkoleń

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca w grupach.

Szkolenie odbywa się w języku polskim.

Uczestnicy:

 • pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
 • doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
 • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Prowadzący: dr Zbigniew Krzewiński.

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Cofnij