Warsztaty z procesu składania wniosków w programie MAB

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza na warsztaty dotyczące procesu składania wniosków do programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

Celem programu MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Warsztaty są adresowane do osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie nowej jednostki w programie MAB. Uczestnikiem warsztatu może być potencjalny główny wnioskodawca lub drugi wnioskodawca w projekcie MAB. Aby sprawdzić, czy kwalifikują się Państwo do udziału w szkoleniu, prosimy o przeczytanie zamieszczonego poniżej opisu formalnych wymagań stawianych wnioskodawcom w projekcie MAB*.

Termin warsztatów: 19 maja, godz. 10:30?14:00

Miejsce: Siedziba FNP, ul. I. Krasickiego 20/22, Warszawa

Język, w którym będą prowadzone warsztaty: polski

Program spotkania:

10:30?11:00 ?  Rejestracja/kawa powitalna

11:00?13:00 ?  Składanie skutecznych wniosków: Prezentacja projektu MAB i dyskusja

13:00?14:00 ?  Rozmowy indywidualne z potencjalnymi aplikantami

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Nocleg, a także dojazd na warsztaty uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Aby zarejestrować się na warsztaty, prosimy o przesłanie do dnia 12 maja br. wiadomości e-mail z informacją o chęci uczestnictwa w spotkaniu do dr Judyty Węgrzyn: wegrzyn@fnp.org.pl.

* Wnioskodawcą w programie MAB może być naukowiec  o uznanym dorobku naukowym pochodzący z Polski lub z zagranicy, który w oparciu o dotychczas zdobyte doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi zapewni sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

W określonych przypadkach, np. jeśli wniosek obejmuje badania interdyscyplinarne, wniosek może złożyć dwóch wnioskodawców, jednak w systemie elektronicznym należy wskazać głównego wnioskodawcę, do którego odnosić się będą wszystkie wymagania i obowiązki kierownika jednostki realizującej MAB.

Pierwszy wnioskodawca będzie pełnił funkcję kierownika jednostki realizującej MAB (w zależności od wybranej formy prawnej dla nowej jednostki np. funkcję prezesa fundacji lub dyrektora). Drugi wnioskodawca może ubiegać się o stanowisko lidera grupy badawczej lub dyrektora do spraw koordynacji badań w nowej jednostce. Każdy z wnioskodawców będzie w pełni zaangażowany w realizację projektu MAB w wymiarze nie mniejszym niż 50% etatu.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami programu Międzynarodowe Agendy Badawcze dostępnymi na stronie internetowej programu.

Osoba do kontaktu: dr Judyta Węgrzyn, specjalista ds. programowych w zespole ds. MAB

tel.: 22 311 84 39

e-mail: wegrzyn@fnp.org.pl

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

 

 

Cofnij