Trzydniowe szkolenie z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych odbędzie się w dniach:

13-15 maja 2015 r. we Wrocławiu.

Tematyka szkolenia:

 • Procedury komercjalizacji
 • Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną
 • Czynniki sukcesu w transferze technologii
 • Model biznesowy z wykorzystaniem transferu technologii
 • Transfer wiedzy i know-how
 • Analizy rynkowe i finansowe
 • Kontrakty badawcze, licencje i inne umowy związane z transferem technologii
 • Szanse, jakie daje Venture Capital

Zapisy prowadzone są do 29 kwietnia 2015 r. przez internetową bazę szkoleń.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Szkolenie będzie wymagało korzystania z komputera ? uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobowiązani do przyniesienia ze sobą laptopa.

Szkolenie odbywa się w języku polskim.

Uczestnicy:

 • pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
 • doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
 • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia naukowego doktora.

Prowadzący: MARIFA.

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z komercjalizacji wyników prac badawczych w ramach SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie:

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z komercjalizacji wyników prac badawczych kandydat odpowiada na 10 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

1. Doskonałość naukowa kandydata (50% całej oceny).

2. Ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia, motywacja oraz prawdopodobieństwo wykorzystania umiejętności zdobytych podczas szkolenia w praktyce (50% całej oceny).

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

 

Kontakt: Agnieszka Konopka, tel.: 22 311 84 27, e-mail: konopka@fnp.org.pl.

Cofnij