Trzy jednodniowe szkolenia z zakresu współpracy interdyscyplinarnej odbędą się w dniach:  

14 kwietnia 2014 r. w Warszawie

15 kwietnia 2014 r. w Warszawie

16 kwietnia 2014 r. w Warszawie

Więcej informacji

Zapisy na listę podstawową prowadzone są do 17 marca 2014 r. przez internetową bazę szkoleń: https://szkolenia.fnp.org.pl.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Należy się zapisywać tylko na jeden z dostępnych terminów!

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca w grupach.

Oceny zgłoszeń dokona osoba prowadząca szkolenie.

Szkolenia będą się odbywać w języku angielskim. Od uczestników oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego.
 

Uczestnicy:

– pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,

– doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce.

Prowadzący: Edward Potworowski http://www.epotwor.com/.

 

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta (lub okolic), w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Cofnij