TEAM building – kolejne konkursy na granty zespołowe już otwarte

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera dzisiaj kolejne konkursy w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS. We wszystkich konkursach do zdobycia jest łącznie 95 mln zł. Wnioski można składać do 15 stycznia 2018.  Konkursy są otwarte dla badaczy z Polski i z zagranicy, niezależnie od narodowości.

Program TEAM oferuje granty w wysokości ok. 3,5 mln zł, realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na świecie dorobek i oryginalne osiągnięcia naukowe. Jest on przyznawany na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Obowiązkowy jest także udział naukowego partnera zagranicznego w realizacji badań. Projekty mogą być realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach i konsorcjach naukowo-przemysłowych. Grant można zdobyć na trzy lata, z dodatkową możliwością jego przedłużenia o maksymalnie 2 lata. W bieżącym konkursie do zdobycia jest łącznie 47,5 mln zł.

  • Więcej informacji o programie oraz szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie programu
  • Dodatkowych informacji o programie udziela dr Beata Frączak, kierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów: fraczak@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 43

Program TEAM-TECH to propozycja dla firm, w tym startupów, zainteresowanych prowadzeniem działalności B+R oraz dla jednostek naukowych, które chcą nawiązać lub intensyfikować współpracę B+R z biznesem. Program oferuje finansowanie w wysokości ok. 3,5 mln zł na wsparcie najlepszych zespołów badawczych oraz prowadzenie przez nie prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Wnioskodawcą w programie może zostać wybitny naukowiec posiadający doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych, w tym w obligatoryjnym partnerstwie biznesowym (jednostki naukowe) lub partnerstwie naukowym (przedsiębiorstwa).

  • Więcej informacji o programie oraz szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie programu
  • Dodatkowych informacji o programie udziela dr inż. Dariusz Łukaszewski, koordynator programu: lukaszewski@fnp.org.pl, tel. 22 311 84 25

Celem programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. W zależności od programu można ubiegać się o środki ok. 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (moduł Core Facility) lub o środki w wysokości ok. 1,5 mln zł na projekty trwające do 18 miesięcy (moduł Core Facility PLUS). Wnioski mogą składać naukowcy ze stopniem doktora, którzy posiadają doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.

W bieżącym konkursie w programie TEAM-TECH oraz programach ?core facility? można zdobyć łącznie 47,5 mln zł.

Termin przyjmowania wniosków upływa 15 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Wnioski przyjmowane są tylko w formie elektronicznej (nie ma konieczności przesyłania dokumentów drukowanych).

Kolejne konkursy zostaną uruchomione w kwietniu 2018 r. (w programie TEAM kolejny nabór odbędzie się tylko pod warunkiem dostępności środków).

Programy TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS  są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zobacz także:

  • Animacje o programach i materiały ze spotkań informacyjnych: LINK

 

Na zdjęciu: prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (fot. OneHD), laureat programów FNP.  Sprawdź, jakie badania prowadzi w ramach grantu w programie TEAM POIR 3/2016 > LINK

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij