TEAM-NET ? aktualizacja wyników konkursu

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą alokacji na konkurs TEAM-NET 1/4.4/2018 wzrosła liczba projektów zakwalifikowanych do finansowania.

W konkursie TEAM-NET jednostki naukowe mogły zdobyć granty na stworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych prowadzących interdyscyplinarne badania naukowe. Do konkursu zgłoszono łącznie 39 projektów.

W wyniku merytorycznej oceny wniosków do finansowania początkowo zakwalifikowano pięć projektów, które otrzymały największą liczbę punktów. Po podniesieniu alokacji na konkurs do kwoty ponad 201 mln zł, liczba projektów zakwalifikowanych do finansowania wzrosła do jedenastu.

Wyniki konkursu TEAM-NET 1/4.4/2018 

Wyniki konkursu TEAM-NET 1/4.4/2018_ AKTUALIZACJA 

W zaktualizowanej tabeli można znaleźć:

  • Listę projektów wybranych do dofinansowania – spełniające kryteria dostępu i punktowe
  • Listę projektów niewybranych do dofinansowania – niespełniające kryteriów dostępu lub minimalnej liczby punktów w kryteriach punktowych.

Nabór wniosków do konkursu TEAM-NET był prowadzony od 1 do 31 października 2018 r.

Więcej informacji:

Konkurs TEAM-NET jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.4 ?Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R? Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

 

 

Cofnij