Tegoroczna laureatka START FNP współautorką publikacji w ?Nature?

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Metoda przedstawiona w artykule opublikowanym na łamach prestiżowego czasopisma ?Nature? umożliwia ?edytowanie? mitochondrialnego DNA czyli wprowadzenie precyzyjnych zmian w obrębie genomu mitochondrialnego. To pozwoli dokładniej badać choroby mitochondrialne, spowodowane mutacjami w mitochondrialnym DNA i otwiera drogę do nowych terapii. Jedną z autorek publikacji jest tegoroczna laureatka programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dr Anna Kotrys z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

W artykule pt.: ?A bacterial cytidine deaminase toxin enables CRISPR-free mitochondrial base editing? zespół z udziałem Polki opisuje metodę, która po raz pierwszy umożliwia wprowadzenie zmian w obrębie mitochondrialnego DNA. Mitochondria to ?komórkowe elektrownie?, produkujące energię biologicznie użyteczną (ATP). Posiadają własny, odrębny od jądrowego genom, czyli mitochondrialny DNA (mtDNA). Mutacje w obrębie mtDNA mogą prowadzić do ciężkich chorób takich jak LHON (dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera), zespół MERRF (padaczka miokloniczna z czerwonymi poszarpanymi włóknami) czy MELAS (encefalomiopatia mitochondrialna z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi). Oprócz tego, nieprawidłowości w funkcjonowaniu mitochondriów mogą mieć udział w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych.

– Przedstawiona na łamach Nature metoda umożliwia coś, co do tej pory nie było możliwe – wprowadzenie precyzyjnych zmian w obrębie genomu mitochondrialnego ? jego ?edycję? czyli bezpośrednią zmianę pojedynczych ‚liter’ kodu genetycznego – mówi dr Anna Kotrys.

Wykorzystanie opracowanego ?edytora? umożliwi uzyskanie modeli komórkowych do badania chorób mitochondrialnych spowodowanych mutacjami w mtDNA oraz otwiera drogę do potencjalnych zastosowań terapeutycznych. Opracowanie opisanego edytora mtDNA było możliwe dzięki połączniu sił trzech laboratoriów: prof. Josepha Mougous?a na University of Washington, prof. Davida Liu z Broad Institute oraz Harvard University oraz prof. Vamsiego Moothy z Broad Institute oraz Massachusetts General Hospital w Bostonie, gdzie odbywała staż dr Kotrys. Zajmowała się tam m.in. ostatnim etapem opisanych badań, czyli walidacją opracowanego edytora i oceną jego działania w komórkach.

Więcej informacji:

Link do publikacji w Nature

Więcej o Programie START FNP

Laureaci Programu START 2020

#JestemStartowcem, #Naukowcydlaświata

Cała nadzieja w nauce. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Wesprzyj najwybitniejszych młodych badaczy w programie START. Pomóż im zmieniać świat!

Dowiedz się, jak to zrobić tutaj

Zdjęcie: Anna Kotrys (Archiwum prywatne)

Cofnij