Trwa nabór wniosków w programie MAB

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Jeszcze do 23 października br. można składać wnioski w bieżącym konkursie (6/2017) w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze. O środki w łącznej wysokości 140 mln zł mogą ubiegać się wybitni naukowcy z całego świata, którzy zamierzają realizować projekt MAB w jednostce zlokalizowanej na terytorium Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)  jest realizowany przez FNP od listopada 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Program ma umożliwić powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej i komercjalizacji wiedzy.

Wnioskodawcami w programie MAB mogą być wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy.

Każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości niezbędnej do realizacji agendy badawczej, sugerowana wysokość finansowania na 5 lat to co najmniej 35 mln zł, z możliwością zwiększenia dofinansowania. Środki na projekt są przyznawane w drodze konkursu. Każdy wniosek podlega trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, jak i recenzentów.

Uwaga: Kolejny konkurs – dotyczący realizacji projektów MAB w jednostce na terytorium całej Polski (standardowy konkurs) – rozpocznie się 23 października br. z terminem składania wniosków do 20 grudnia br. Kolejne konkursy zostaną uruchomione w 2018 r – szczegóły w HARMONOGRAMIE.

Zobacz również:

Zapoznaj się także z opisami projektów, które już zdobyły finansowanie w programie MAB:

Dodatkowych informacji o konkursie dla jednostek spoza województwa mazowieckiego udziela dr Katarzyna Wybrańska, koordynatorka programu, tel. 22 845 95 47; email: katarzyna.wybranska@fnp.org.pl

Cofnij