Trzeci konkurs o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego rozstrzygnięty

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Dr Julia Borcherding z Uniwersytetu w Cambridge została laureatką trzeciego konkursu o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Celem stypendium jest wyróżnienie uczonych, którzy już na początku swojej kariery naukowej mogą pochwalić się wybitnym dorobkiem w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Dr Julia Borcherding specjalizuje się w filozofii nowożytnej. Interesują ją zwłaszcza zagadnienia dotyczące etyki, epistemologii i metafizyki oraz ich wzajemne powiązania. Na arenie międzynarodowej jest postrzegana jako liderka w poszukiwaniu nowych podejść do filozofii nowożytnej. Mimo że jest dopiero na początkowym etapie kariery naukowej, ma bogaty dorobek publikacyjny i jest już uważana za czołową interpretatorkę filozofii Leibniza, jednego z najsłynniejszych nowożytnych filozofów. Ponadto angażuje się w badania nad autorami, którzy do niedawna pozostawieni byli na marginesie historii filozofii tego okresu ? zwłaszcza, choć nie wyłącznie, filozofkami, takimi jak Anne Conway i Margaret Cavendish.

„To wielki zaszczyt otrzymać tę prestiżową nagrodę, którą utworzono dla uczczenia wybitnego dziedzictwa intelektualnego Leszka Kołakowskiego. Mam nadzieję, że będę w stanie podtrzymywać doniosłość jego spuścizny, wykorzystując tę nagrodę nie tylko do pogłębiania własnych badań, ale także do zacieśnienia więzi między polskim środowiskiem naukowym a moim, pomimo ? a może raczej przede wszystkim ? tej trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy.” ? mówi Borchergding.

Aktualnie dr Julia Borcherding kończy prace nad książką pt. ?Metafizyka emocji. Miłość w filozofii nowożytnej?, która zgłębia to, w jaki sposób tematy metafizyczne łączą się z tematami epistemologicznymi i moralnymi w dyskusjach o miłości prowadzonych w tekstach filozofii nowożytnej.

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego jest przyznawane od 2016 r. w cyklu dwuletnim. Pierwszym laureatem w 2016 r. został dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego, w kolejnym konkursie (2018) nagrodzono dr Caterinę Tarlazzi (ówcześnie z Uniwersytetu Genewskiego). Konkurs o stypendium jest prowadzony w trybie nominacji ? kandydatów do konkursu zgłaszają zaproszeni imiennie uczeni z całego świata. Roczne stypendium może być przyznane zarówno naukowcowi z Polski, jak i z zagranicy. Wyboru laureata dokonuje kapituła, w skład której wchodzą filozofowie i historycy idei o międzynarodowym autorytecie: dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego; prof. Steven Nadler z Uniwersytetu Wisconsin-Madison; prof. Dominik Perler z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie; prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Caterina Tarlazzi z Uniwersytetu Ca?Foscari w Wenecji; prof. Catherine Wilson z City University of New York.

Wysokość stypendium wynosi 100 000 zł. Finansowanie pochodzi w połowie ze środków ustanowionego w tym celu Funduszu im. prof. Leszka Kołakowskiego i w połowie ze środków własnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Dr Julia Borcherding w 2011 r. ukończyła studia z filozofii na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W 2017 r. uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie w Yale (USA). W latach 2017-2019 odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Od 2019 r. jest wykładowczynią w Trinity College na Uniwersytecie w Cambridge. Specjalizuje się w filozofii nowożytnej XVII w., z naciskiem na epistemologię, etykę, metafizykę. Interesują ją również filozofki tego okresu, filozofia feministyczna, grupa platoników z Cambridge, filozofia Iris Murdoch i różne zagadnienia filozofii średniowiecznej. Swoją pracę doktorską poświęciła analizie centralnych aspektów teorii poznania Leibniza i pokazała, w jaki sposób stanowią one podstawę jego etyki, śledząc związek między pojęciami mądrości, sprawiedliwości i wolności w jego filozofii moralnej i politycznej. Opublikowała lub jest w trakcie publikacji artykułów i rozdziałów książkowych na temat Leibniza, Conwaya, Spinozy, Locke?a, Arnaulda, Cavendisha i Du Châteleta.

Więcej informacji o Honorowym Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Cofnij