Trzecie konkursy w programach HOMING i POWROTY rozstrzygnięte

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzecie konkursy w programach HOMING
i
POWROTY. Finansowanie w łącznej wysokości blisko 11,7 mln złotych otrzyma piętnaścioro młodych badaczek i badaczy, którzy będą realizować w Polsce innowacyjne projekty B+R.

W ramach programu HOMING, skierowanego do osób z zagranicy, które chcą realizować w Polsce projekt badawczy, karierę w naszym kraju będzie rozwijało dziesięcioro młodych doktorów. Otrzymają oni łącznie 7,7 mln zł na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich. Z kolei program POWROTY umożliwi pięciu badaczkom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. Na prowadzenie badań laureatki otrzymają łącznie prawie 4 mln zł. Środki na finansowanie grantów w obu programach pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Lista grantobiorców HOMING 3/2017

Lista grantobiorców POWROTY 3/2017

Do trzeciego konkursu w programie HOMING zgłoszono 34 projekty, natomiast do programu POWROTY ? 25 projektów. Laureatki i laureaci obu programów będą współpracować m.in. z 23 zagranicznymi partnerami naukowymi, 10 polskimi partnerami naukowymi oraz jednym partnerem gospodarczym z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 23 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 21 stypendiów dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Finansowanie projektów zostało przyznane na dwa lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Czwarty i jednocześnie przedostatni konkurs w obu programach rozpocznie się 1 sierpnia br., natomiast zbieranie wniosków zakończy się 2 października br. Ostatni konkurs w programach HOMING i POWROTY zostanie ogłoszony na początku stycznia 2018 r.

Program HOMING jest skierowany do osób, które chcą przyjechać lub wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. złotych na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Finansowanie może zostać przyznane na dwa lata, bez możliwości przedłużenia. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach.

Z kolei badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali prowadzenie prac B+R ze względu na rodzicielstwo lub z powodu pracy w innym sektorze gospodarki, mogą ubiegać się o grant w wysokości ok. 800 tys. złotych w programie POWROTY. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach.

W obu programach o dofinansowanie mogą się ubiegać młodzi doktorzy – niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Z otrzymanych środków laureaci mogą sfinansować m.in. wynagrodzenia, stypendia, a także prace zlecone (podwykonawstwo), szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz pokryć inne koszty związane z prowadzeniem prac B+R. Ze wsparcia mogą skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na realizację projektów w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Więcej informacji na stronach programów: HOMING i POWROTY.

Obejrzyj animacje o programach HOMING i POWROTY.

Materiały dla mediów: LINK.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij