Trzy dekady działania na rzecz nauki polskiej

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która jest największym, pozabudżetowym źródłem finansowania nauki w Polsce, działa już od ponad 30 lat. Przez ten czas Fundacja przeznaczyła na wspieranie nauki w Polsce ponad 1,7 mld zł, a liczba przyznanych stypendiów, subsydiów i nagród przekroczyła 12,5 tysiąca.

Wsparcie Fundacji pomaga polskim uczonym dokonywać spektakularnych odkryć, rozwijać swoje talenty, konkurować w międzynarodowym środowisku naukowym i sięgać po zagraniczne granty czy nagrody oraz tworzyć w Polsce nowoczesne warunki pracy badawczej, porównywalne z zapewnianymi przez najlepsze światowe ośrodki.

Środowisko naukowe w Polsce dzięki działalności FNP otrzymało już ponad 12 600 stypendiów, subsydiów i nagród, które trafiły do naukowców ze wszystkich dziedzin, na wszystkich etapach kariery naukowej. Fundacja wsparła również utworzenie ponad 560 nowych zespołów badawczych, a w ostatnich latach przyczyniła się do powstania 14 ośrodków (centrów doskonałości naukowej) w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, realizowanego ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wszystkie środki były przekazywane w drodze konkursu.

Do flagowych inicjatyw Fundacji, realizowanych od początku jej działalności, należą Nagrody FNP uznawane za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce oraz stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami badawczymi.

?Od trzydziestu lat kierujemy nasze programy do najlepszych, niezależnie od ich narodowości, byleby swoje pasje badawcze realizowali w Polsce. Dlatego hasło Fundacji – wspierać najlepszych, aby stali się jeszcze lepszymi – trafnie oddaje misję Fundacji i wciąż jest aktualne? ? mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

Wybrane efekty wsparcia udzielonego przez Fundację zaprezentowane zostały w unikatowej publikacji ?Sięgając po niezbadane. Osiągnięcia naukowe współfinansowane przez FNP?. Prezentuje ona 30 wyjątkowych osiągnięć badawczych dokonanych przez polskich uczonych ? laureatów FNP – które przyczyniły się do rozwoju uprawianych przez nich dziedzin nauki i odbiły się szerokim echem w nauce światowej. Książkę w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie Fundacji: www.fnp.org.pl

Okazją do przypomnienia dokonań i roli Fundacji dla rozwoju nauki w Polsce było jubileuszowe garden party, które odbyło się 21 maja br. w siedzibie Fundacji. Podczas tej uroczystości wręczono Wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego (twórcy i wieloletniego prezesa FNP) za działania na rzecz społecznego rozumienia nauki. Wyróżnienia odebrali:

Magdalena Bajer ? dziennikarka naukowa, publicystka. Od kilku dekad zajmuje się przybliżaniem miejsca nauki w społeczeństwie i wyjaśnianiem społecznej roli uczonych, w tym zagadnień dotyczących kondycji nauki, specyfiki pracy naukowej, osiągnięć badawczych, problemów środowiska akademickiego czy losów inteligencji w Polsce.

Prof. Andrzej Białas ? fizyk, profesor nauk matematyczno-fizycznych. Prowadzony przez prof. Białasa od 2008 roku tygodnik ?PAUza Akademicka? jest forum dyskusji środowiska akademickiego na temat nauki i jej roli w społeczeństwie.

Prof. Szymon Malinowski ? fizyk atmosfery, od wielu lat propaguje wiedzę naukową na temat zmian klimatu. Jest współzałożycielem portalu nauka o klimacie, którego autorzy we współpracy z najwybitniejszymi polskimi badaczami klimatu starają się przekazać czytelnikom podstawową wiedzę o klimacie i globalnym ociepleniu.

Podczas uroczystości wręczono także Honorowe Odznaczenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest ono przyznawane od 2007 r. osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania Fundacji i jej rozwoju lub podjęły znaczące działania, wpływając na budowę dobrego imienia lub wizerunku Fundacji. Do grona szesnastu laureatów odznaczenia dołączyły:

Helene Zaleski i Jadwiga Czartoryska z Fundacji im. Zygmunta Zaleskiego. Dzięki ich staraniom możliwe było zawarcie w 2021 r. porozumienia o współpracy, w ramach której obie instytucje będą współfinansować Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre?a Curie, przyznawaną przez FNP i Francuską Akademię Nauk. Środki przekazane przez Fundację Zaleskiego pozwolą na sfinansowanie nagród dla francuskich laureatów kolejnych trzech konkursów (w 2022, 2024 i 2026 r.)

Krystyna Frąk ? b. pracowniczka Fundacji, z którą związana była przez 27 lat, prowadząc w tym czasie jej dwa kluczowe programy: stypendia na zagraniczne staże podoktorskie KOLUMB (ich realizację FNP zakończyła w 2012 r.) oraz przez ostatnie lata ? stypendia dla młodych uczonych START. Swoją postawą i codzienną pracą budowała dobre imię Fundacji, przyczyniała się do promowania idei Fundacji wśród społeczności naukowej i pracowników FNP, a także w aktywny sposób wspierała tworzenie i integrację środowiska laureatów Fundacji.

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa.doc

Zdjęcia:

Infografika

Prof. Szymon Malinowski (w środku), laureat Wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego. Wręczający (od lewej): Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, prof. Maciej Żylicz (fot. Paweł Kula / Archiwum FNP

Zarząd FNP kroi tort jubileuszowy (fot. Paweł Kula / Archiwum FNP)

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej:  698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl

Cofnij