Twój głos = Twoja kariera. Badanie w ramach „Projektu NAUKOWIEC”

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Sieć EURAXESS zaprasza młodych pracowników naukowych do wzięcia udziału w badaniu dot. narzędzi wspierających rozwój kariery młodych naukowców w Polsce.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponował nową ustawę i bardzo wiele zmian w szkolnictwie wyższym oraz w badaniach naukowych. Obecnie trwają konsultacje nowych założeń i ich uszczegółowianie. Ważne zmiany obejmują młodych pracowników naukowych, w tym doktorantów i studentów. Dotyczyć będą między innymi struktury studiów, zasad kształcenia i rozwoju kariery zawodowej.
Dlatego w ramach ?Projektu NAUKOWIEC? została przygotowana ankieta, do wypełnienia której zachęcamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych oraz studentów i ekspertów z zakresu wspierania rozwoju kariery. Ankieta dotyczy rozwoju kariery naukowej i przygotowania do pracy w różnych sektorach, w kraju i za granicą, potrzebnych kompetencji i narzędzi oraz istniejących barier.
Efektem będzie raport dostępny dla wszystkich zainteresowanych, w tym MNiSW oraz Komisji Europejskiej.

Ankieta jest dostępna do 20 listopada 2017.

Przejdź do ankiety

Informacje o „Projekcie NAUKOWIEC”

Cofnij