Tytuł doctora honoris causa UW dla laureata Nagrody FNP

Dodano: :: Kategorie: Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Prof. Maciej Lewenstein, laureat Nagrody FNP w 2011 roku, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jak napisał o dorobku prof. Lewensteina prof. Jakub Zakrzewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ?Międzynarodową pozycję i uznanie przyniosła mu analiza zjawiska generacji wysokich harmonicznych przy oświetlaniu atomów silnym światłem laserowym. Było to zagadnienie, nad którego rozwiązaniem pracowała cała gama fizyków i które w swej złożoności przez dłuższy czas opierało się dokładniejszej analizie ? a było niezwykle ciekawe, świecąc na próbkę atomową światłem o pewnej częstości uzyskiwano doświadczalnie spójną emisję światła o częstotliwości nawet stukrotnie większej od początkowej?. Drugi z recenzentów, prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego, dodawał: ?W ostatnich latach jego najważniejsze wyniki dotyczą silnie skorelowanych ultra-zimnych gazów kwantowych. Jego prace w walny sposób przyczyniły się do pierwszych obserwacji ciemnych solitonów w kondensatach Bosego-Einsteina?.

Prof. Peter Zoller z Leopold Franzens University of Innsbruck wyraził taką opinię: ?Uważam, że prof. Lewenstein należy do czołówki fizyków teoretycznych swojego pokolenia, którzy swoją pracą zdefiniowali optykę kwantową i fizykę atomową w takim znaczeniu, jakie znamy dzisiaj?.

Prof. Maciej Lewenstein urodził się w 1955 roku w Warszawie. Jest fizykiem teoretycznym. Prowadzi badania w obszarze optyki kwantowej, fizyki ultrazimnych gazów i informatyki kwantowej. Studiował na Wydziale Fizyki UW, gdzie uzyskał stopień magistra (1978).  W latach 1980-1995 pracował w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Doktorat obronił na Uniwersytecie w Essen (1983), a rozprawę habilitacyjną w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk (1986). Od 1993 roku jest profesorem. Prace badawcze prowadził w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie, m.in. na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytetach: w Essen i Hanowerze, w Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) na Universitecie Colorado w Boulder oraz we francuskim Centrum Badań Jądrowych (CEA) w Saclay. Pracuje w Katalońskim Instytucie Nauk Fotonicznych w Barcelonie.

Prof. Lewenstein jest laureatem m.in. Nagrody Naukowej Humboldta (2007), ERC Advanced Grant (2008) i Nagrody Fundacji Hertza Uniwersytetu w Hamburgu (2010). W 2011 roku został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za dokonania w obszarze optyki kwantowej i fizyki ultrazimnych gazów.

Uroczystość nadania tytułu honoris causa prof. Lewensteinowi odbyła się 26 września w Pałacu Kazimierzowskim UW. 

Przeczytaj także: biogram prof. Lewensteina

Więcej informacji (strona Uniwersytetu Warszawskiego)
Na zdjęciu prof. M. Lewenstein, fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska