Uczenie się przyjemnych doznań rozszyfrowane

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

 

Z przyjemnością informujemy o sukcesie zespołu naukowców z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, któremu udało się udowodnić, że w procesie uczenia się i zapamiętywania przyjemnych doznań udział bierze konkretna część mózgu, tzw. jądro środkowe ciała migdałowatego. Wśród badaczy, którym udało się dokonać tego odkrycia jest dwoje laureatów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dr hab. Ewelina Knapska (program KOLUMB) i prof. dr hab. Leszek Kaczmarek (programy: NOVUM, Nagroda FNP, TEAM). Wyniki badań zespołu zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie The Journal of Neuroscience.

 

Zrozumienie podstaw systemowych, neuronalnych i molekularnych uczenia się i pamięci stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed neurobiologią. W opisie pamięci wyróżnia się często jej dwoistość ? mówi się o pamięci krótkiej i długiej, deklaratywnej i proceduralnej, a także apetytywnej i awersyjnej. Badania przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Biologii Doświadczalnej pokazują, że pamięć apetytywna, czyli dotycząca doznań przyjemnych, jest umiejscowiona w mózgu w jądrze środkowym ciała migdałowatego (ang. Central Amygdala, CeAmy). Dodatkowo, badacze odkryli również mechanizm molekularny zaangażowany specyficznie w uczenie się i pamięć apetytywną, ale nie w awersyjną, czyli dotyczącą doznań przykrych. Okazuje się, że zahamowanie aktywności zaledwie jednego białka (MMP-9, matrixmetalloproteinase) upośledza apetytywne uczenie się i pamięć, nie mając wpływu na awersyjne uczenie się i pamięć.

 

Wiedza, którą udało się zgromadzić badaczom na temat MMP-9 wskazuje, że białko to ma kluczowe znaczenie dla zmian plastycznych, czyli zmian zachodzących w komórkach nerwowych i ich połączeniach pod wpływem przetwarzanej informacji. W rezultacie, wyniki ich badań pozwalają postawić hipotezę, że w jądrze środkowym ciała migdałowatego (CeAmy) gromadzone są ślady pamięci doznań przyjemnych.

 

Publikacja w czasopiśmie The Journal of Neuroscience łączy w spójną całość dwa nurty niezależnie prowadzonych od 2005 r. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN badań. Pozwala ona na zrozumienie udziału różnych elementów z, na pozór, odległych domen neurobiologii – systemowej (CeAmy) i molekularnej (MMP-9) – w wyjaśnieniu procesów uczenia się i pamięci apetytywnej.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Cofnij