Uroczyste otwarcie projektu ENSEMBLE3

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W poniedziałek 13 stycznia br. w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie centrum doskonałości ENSEMBLE3, wspieranego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Działalności naukowa ośrodka ENSEMBLE3 będzie skupiona na innowacyjnych technologiach wzrostu kryształów, dzięki którym wytwarzane są materiały funkcjonalne przeznaczone do zastosowania zarówno komercyjnego, jak i specjalistycznego w dziedzinach nanofotoniki, optoelektroniki, telekomunikacji, medycyny oraz fotowoltaiki. Uwzględniając dofinansowanie z FNP i MNiSW, łączny budżet projektu wynosi 30 mln EUR. Połowa tej kwoty pochodzi z grantu w konkursie Teaming for Excellence Komisji Europejskiej, jaki zdobyła dr hab. Dorota Pawlak, prof. ITME, koordynatorka projektu ENSEMBLE3.

Projekt ENSEMBLE3 realizowany jest przez wiodące polskie jednostki naukowo-badawcze: ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Uniwersytet Warszawski wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W skład konsorcjum projektowego wchodzą renomowani partnerzy zagraniczni: Sapienza University of Rome (Włochy), Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy) oraz Cooperative Research Center nanoGUNE Consolider (Hiszpania).

W inauguracji projektu ? obok lokalnych i zagranicznych partnerów projektu ? wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego i  Komisji Europejskiej, reprezentanci Ambasad krajów partnerskich, przedstawiciele FNP, przedstawiciele przemysłu, a także inni eksperci zajmujący się nanofotoniką z kraju i zagranicy. Słowo wstępne wygłosił Jean-Eric Paquet ? szef Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, a w programie wydarzenia znalazły się też m.in. prelekcje Rachel Won – redaktorki Nature Photonics, Carlosa Lee – dyrektora generalnego European Photonics Industry Consortium, dra Adama Piotrowskiego – prezesa Zarządu Vigo System S.A. Głos zabrał też Jon Giuliani – dyrektor Działu Partnerstw Instytucjonalnych Springer Nature.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dofinansowała projekt ENSEMBLE3 kwotą ponad 45 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Finansowanie z programu MAB stanowi obowiązkowy wkład krajowy w konkurs Teaming for Excellence, który jest realizowany ze środków programu ramowego UE Horyzont 2020 i którego celem jest wzmocnienie potencjału ośrodków naukowo-badawczych oraz wymiana najlepszych praktyk z europejskimi jednostkami naukowymi. Tworzone w ramach programu centra ? w tym Centrum Doskonałości ENSEMBLE3 w Warszawie – mają być inicjatorami zmian pozwalającymi na podniesienie poziomu potencjału naukowego w całej Unii Europejskiej, a przez to zwiększenie konkurencyjności europejskiej nauki na świecie.

Do tej pory poza projektem ENSEMBLE 3 w programie MAB (POIR, Działanie 4.3.) wsparcie otrzymało trzynaście projektów, a ich łączne dofinansowanie wyniosło ponad 500 milionów złotych.

Uniwersytet Warszawski już po raz trzeci zostaje partnerem projektu dofinansowanego w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Wcześniej finansowanie uzyskały również projekty: ReMedy, prowadzony przez prof. Agnieszkę Chacińską i dr hab. Magdę Konarską oraz Centrum Kwantowych Technologii Optycznych, którego liderem jest prof. Konrad Banaszek.

Zdjęcie: Polifoto – Paulina Wawulska-Marek

Cofnij