Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Jana Strelaua

Dodano: :: Kategorie: Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Dnia 26 listopada 2013 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Jana Strelaua, laureata Nagrody FNP z 2000 roku w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także laureata programu MISTRZ 2008.

 

Profesor Jana Strelau, jest jednym  z najwybitniejszych polskich naukowców, jednym z współtwórców współczesnej psychologii różnic indywidualnych, wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki któremu Instytut Psychologii UW został  przekształcony w samodzielny wydział w 1981 roku.

 

Profesor Jan Strelau, znany jest szerokiej publiczności głównie jako twórca Regulacyjnej Teorii Temperamentu, jednak jego  zainteresowania naukowe obejmują większy obszar psychologii różnic indywidualnych, w którym temperament zajmuje jedynie jego część. Dlatego pośród licznych publikacji Profesora znajdują się, między innymi, również pozycje na temat inteligencji czy stresu. Na imponujący dorobek naukowy prof. Jana Strelaua składa się blisko 300 prac naukowych, w tym 21 monografii autorskich, 23 redakcje książek (i numerów specjalnych czasopism) oraz około 250 artykułów/ rozdziałów, z których blisko połowa została opublikowana w czasopismach/książkach zagranicznych.

 

W toku swej kariery akademickiej Profesor Jan Strelau wypromował 30 doktorów nauk humanistycznych, a także prowadził wykłady w kilkudziesięciu uniwersytetach Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii oraz opracował wiele publikacji o charakterze dydaktycznym m.in. Psychologia. Podręcznik akademicki (red.), Psychologia różnic indywidualnych, Temperament Osobowość Działanie, Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań.

 

W uznaniu dla dokonań prof. Strelaua, w dniu odnowienia doktoratu, w Auli Wydziału Psychologii UW licznie pojawili się przedstawicie władz uczelni i jednostek nauczających psychologii w Polsce, przedstawiciele instytucji naukowych oraz ciał wydawniczych, uczniowie Profesora,  a także pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Psychologii UW.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych owocnych lat pracy naukowej.