Uroczystość wręczenia nagrody COPERNICUS odwołana

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Z powodu zaostrzającej się sytuacji epidemicznej uroczystość wręczenia nagrody COPERNICUS, która miała odbyć się w poniedziałek 12 października br. została odwołana. 

Laureatami ósmej edycji nagrody zostali: prof. Stefan Dziembowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Sebastian Faust z Politechniki w Darmstadt. Nagroda została przyznana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Niemiecką Fundację Badawczą (DFG) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kryptografii i bezpieczeństwa IT powstałe w wyniku współpracy obu profesorów.

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem DFG i FNP. Jest przyznawana co dwa lata od 2006 r. Jej celem jest promowanie współpracy polsko-niemieckiej poprzez nagradzanie wybitnych osiągnięć naukowych powstałych w wyniku wspólnych działań naukowców z Polski i Niemiec. Nagrodę, przyznawaną w drodze konkursu, otrzymują dwaj uczeni ? jeden pracujący w Polsce, a drugi w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR ? po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez laureatów na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

Więcej informacji:

Cofnij