Uwaga! Nowe wzory umów dla grantobiorców programów POIR

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowane zostały wzory umów dla grantobiorców programów TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY.

Nowe wzory umów obowiązują laureatów pierwszego i drugiego konkursu (oraz kolejnych) w programach TEAM i TEAM-TECH oraz laureatów pierwszego konkursu (i kolejnych) w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY.

W nowych dokumentach wprowadzone zostały następujące zmiany:

– rozszerzono i doprecyzowano postanowienia dotyczące sprawozdawczości oraz ochrony danych osobowych i ewaluacji;

– poprawiono przejrzystość struktury dokumentów;

– ujednolicono terminologię;

– we wzorach umów obejmujących grantobiorców otrzymujących pomoc publiczną zaktualizowano nazwy dokumentów i aktów prawnych (w tym w szczególności nazwy procedur obowiązujących w instytucji pośredniczącej).

Fundacja wyraża nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią grantobiorcom realizację projektów i przyczynią się do wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.

Nowe wzory umów są dostępne na stronach poszczególnych programów w zakładce NASZA OFERTA.

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

 

Cofnij