UWAGA ? zmiana terminu składania wniosków w programach First TEAM i Homing

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Z uwagi na przejściowe problemy techniczne w funkcjonowaniu bazy wniosków FNP, które miały miejsce w godzinach popołudniowych 22 marca 2016 r., termin składania wniosków ulega przedłużeniu do 25 marca 2016 r. do godz. 12:00.

Wniosek w formie papierowej należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską lub doręczyć osobiście w ww. terminie na adres:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. I. Krasickiego 20/22

02-611 Warszawa

Decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej, a nie data nadania, przy czym w dniu 25 marca 2016 r. wnioski będą przyjmowane wyłącznie do godziny 12:00 (czasu lokalnego).

Wnioski przekazane do Fundacji po tym terminie nie będą rozpatrywane.

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij