Uwaga! Zmiana terminu składania wniosków w programach TEAM i TEAM-TECH

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Informujemy, że zmianie ulega termin składania wniosków w konkursach w ramach programów TEAM oraz TEAM-TECH. Ostateczny termin na złożenie wniosków ulega przedłużeniu do piątku 24 czerwca 2016 r. do godz. 16:00.

Po wypełnieniu formularza wniosku zgodnie z dokumentacją konkursową i dodaniu wszystkich wymaganych załączników w systemie elektronicznym udostępnionym przez Fundację, formularz wniosku należy zamknąć, a wydrukowaną i podpisaną jedną kopię (bez innych załączników niż pełnomocnictwo ? jeśli dotyczy) należy przesłać lub doręczyć osobiście w wyżej wskazanym terminie na adres:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. I. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa

Decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej, a nie data nadania, przy czym w dniu 24 czerwca 2016r. wnioski będą przyjmowane wyłącznie do godziny 16:00 (czasu lokalnego).

Wnioski przekazane do Fundacji po tym terminie nie będą rozpatrywane.

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij