Rusza V edycja Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft rozpoczynają nabór nominacji do piątej edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS.

Zapraszamy przedstawicieli polskiej i niemieckiej społeczności naukowej do zgłaszania kandydatów do Nagrody COPERNICUS w edycji 2014. Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej.

Nagroda przyznawana jest od 2006 roku co dwa lata dwóm współpracującym ze sobą naukowcom ? polskiemu i niemieckiemu, którzy realizują wspólny projekt badawczy. Celem nagrody jest wyróżnienie uczonych o szczególnych zasługach dla współpracy niemiecko-polskiej, łączących w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki, oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów. Kryteria wyboru kandydatów do nagrody to wybitne wspólne osiągnięcia naukowe oraz wyjątkowe sukcesy we współpracy niemiecko-polskiej.

Wysokość nagrody wynosi 100 000 euro, po 50 000 euro dla każdego z dwóch laureatów.

Do nagrody mogą być nominowani uczeni, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej, zaś w chwili przyznania nagrody zaangażowani są w polsko-niemiecki projekt badawczy. Konkurs skierowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin.

Termin zgłaszania kandydatów do V edycji Nagrody COPERNICUS upływa 15 września 2013 roku.

Nominacje do nagrody należy składać w języku angielskim jedynie drogą elektroniczną, poprzez ich przesłanie na adres e-mail: CopernicusAward2014@dfg.de.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie programu oraz bezpośrednio u koordynatora programu, dra Tomasza Poprawki, tel. (0) 22 845 95 42, tomasz.poprawka@fnp.org.pl

Zapraszamy do składania nominacji!

 

Cofnij