Warszawscy naukowcy istotnie przyspieszają pomiary jądrowym rezonansem magnetycznym

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) służy nie tylko diagnostyce medycznej. Jako technika pomiarowa, pozwalająca na niezwykle dokładny wgląd w strukturę cząsteczek i w przebieg procesów biochemicznych, może wspierać opracowywanie nowych leków czy optymalizację wielu chemicznych procesów przemysłowych. Niestety, seryjne pomiary NMR, dostarczające najcenniejszych informacji są też najbardziej czasochłonne ? potrafią trwać nawet wiele tygodni dla pojedynczej próbki.

Zespołowi z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracującemu pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Kazimierczuka, udało się stworzyć nowatorską metodę znacznego przyspieszania pomiarów NMR. Dzięki temu, analizy które dotychczas trwały kilka dni, będzie można wykonać w kilka godzin.

Publikacja tych przełomowych wyników, uzyskanych w ramach grantu FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ukazała się pod koniec sierpnia w renomowanym czasopiśmie ?Angewandte Chemie? (impact factor 12.257).

?Nowe techniki pomiarowe są jednym z motorów postępu nauki. Obok udoskonalania samej aparatury, równie ważne są udoskonalenia metod zbierania i analizy danych, czym zajmuje się nasz zespół. Dążymy do optymalizacji seryjnych pomiarów NMR, po to aby uzyskiwać dokładniejsze wyniki w krótszym czasie. Skrócenie czasu analizy jest bardzo istotne, bo w wielu przypadkach długi czas pomiarowy może zupełnie uniemożliwić badania, zarówno ze względu na koszt użytkowania aparatury, jak i na niestabilność niektórych próbek? ? wyjaśnia dr hab. Krzysztof Kazimierczuk.

Obrazek 1_pl

Opublikowane wyniki eksperymentów naukowców z UW mogą znaleźć wielorakie zastosowanie, m.in. w procesie odkrywania nowych leków. Nowa metoda pozwala bowiem pozyskać dokładne dane i szeroką informację o nawet bardzo słabych oddziaływaniach molekularnych. ?Seryjne pomiary NMR należą do najważniejszych technik badania m.in. skomplikowanych oddziaływań między białkami w komórce, wiązania białek z lekami, przebiegu reakcji chemicznych czy przemian struktury materiałów. Z punktu przemysłu farmaceutycznego bardzo ważne jest, że pomiary te pozwalają uzyskać dane potrzebne do komputerowego modelowania struktur biocząsteczek? ? podkreśla dr hab. Krzysztof Kazimierczuk.

Praca polskich naukowców ukazała się pod tytułem: ?Non?stationary complementary non?uniform sampling (NOSCO NUS) for fast acquisition of serial 2D NMR titration data?.

Więcej informacji:

Program FIRST TEAM jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

 

poir_ncbr_rp_ueefrr

Cofnij