Warsztat dla wnioskodawców w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

W związku z ogłoszeniem konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze moduł dla wnioskodawców planujących realizację projektów poza województwem mazowieckim (MAB PWM), Fundacja serdecznie zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku w tym konkursie do udziału w warsztacie, w trakcie którego szczegółowo omówione zostaną wymagania stawiane wnioskodawcom, jak również wymogi dotyczące projektów oraz proces składania wniosków do programu MAB.

Celem programu MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Uczestnikiem warsztatu może być potencjalny główny wnioskodawca lub drugi wnioskodawca w projekcie MAB* oraz ewentualnie osoby wspierające wnioskodawców w przygotowaniu wniosków.

Termin: 26 września (wtorek), godz. 11:00 – 14:00

Miejsce: Siedziba FNP, ul. I. Krasickiego 20/22, Warszawa

Program warsztatu:

10.30 – 11.00 Rejestracja / kawa powitalna

11.00 – 11.30 Prezentacja programu MAB i dyskusja: Organizacyjne wyzwania i korzyści towarzyszące wdrażaniu agend badawczych

11.30 – 12.30 Warsztaty dla wnioskodawców (cz. I): Jak właściwie wdrażać program Międzynarodowych Agend Badawczych: wymagania formalne, a jednostka idealna

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 13.45 Warsztaty dla wnioskodawców (cz. 2): Składanie skutecznych wniosków – proces selekcji i kryteria oceny

13.45 – 14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

Warsztat będzie przeprowadzony w języku polskim lub angielskim – zależnie od zapotrzebowania zgłaszanego w trakcie rejestracji przez uczestników. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ewentualny nocleg, a także dojazd na warsztat uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Aby zarejestrować się na warsztat, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z informacją o chęci udziału i o preferowanym języku, w którym miałby być przeprowadzony warsztat, do dr Judyty Węgrzyn: wegrzyn@fnp.org.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja będzie prowadzona do 21 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

*Wnioskodawcą w programie MAB (w tym w module MAB PWM) może być naukowiec o uznanym dorobku naukowym, pochodzący z Polski lub z zagranicy, który w związku z dotychczasowym doświadczeniem menedżerskim zapewni sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

W określonych przypadkach, np. jeśli wniosek obejmuje badania interdyscyplinarne, wniosek może złożyć dwóch wnioskodawców, jednak w systemie elektronicznym należy wskazać głównego wnioskodawcę, do którego odnosić się będą wszystkie wymagania i obowiązki kierownika jednostki realizującej MAB.

Pierwszy wnioskodawca będzie pełnił funkcję kierownika jednostki realizującej MAB (w zależności od wybranej formy prawnej dla nowej jednostki np. funkcję prezesa fundacji lub dyrektora). Drugi wnioskodawca może ubiegać się o stanowisko lidera grupy badawczej lub dyrektora do spraw koordynacji badań w nowej jednostce. Każdy z wnioskodawców będzie w pełni zaangażowany w realizację projektu MAB, w wymiarze przynajmniej 50% etatu.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie gorąco zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami programu Międzynarodowe Agendy Badawcze na stronie programu MAB.

Dodatkowo, informacje na temat programu MAB mogą Państwo również znaleźć w internetowym przewodniku dla wnioskodawcy w programie MAB.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu i animacji o programie MAB:

FILM o programie MAB: LINK

ANIMACJA o programie MAB: LINK

Osoba kontaktowa: dr Judyta Węgrzyn, specjalistka ds. programowych w zespole ds. MAB: tel.: 22 311 84 39, e-mail: wegrzyn@fnp.org.pl.

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij