Wielki finał konkursu popularyzatorskiego FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+
Pięć minut na zaprezentowanie interdyscyplinarnego projektu naukowego będzie mieć każdy z dziewiętnaściorga finalistów konkursu popularyzującego naukę organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS. Zmagania młodych naukowców będzie można obejrzeć 18 października, w godz. 16:00 – 20:00, w Sali wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Podczas finału zgromadzona publiczność oraz Kapituła konkursu, w której zasiądą wybitni naukowcy oraz znani popularyzatorzy nauki w Polsce (prof. Maciej Żylicz – prezes FNP, który jednocześnie będzie pełnił rolę Przewodniczącego Kapituły, prof. Magdalena Fikus – Przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki, laureaci Nagrody Naukowej FNP – prof. Elżbieta Frąckowiak i prof. Włodzimierz Krzyżosiak, red. Sławomir Zagórski – dziennikarz naukowy i szef działu nauki Gazety Wyborczej oraz Wiktor Niedzicki – dziennikarz naukowy i ceniony popularyzator nauki, autor programu telewizyjnego Laboratorium) będą mieli możliwość zapoznania się z interdyscyplinarnymi i innowacyjnymi projektami naukowymi zaprezentowanymi przez finalistów konkursu.
Spośród utalentowanych naukowców, którzy zaprezentują swoje umiejętności popularyzatorskie na scenie, głosami Kapituły i publiczności, wyłonionych zostanie dziesięcioro zwycięzców, a każdy z nich otrzyma nagrodę w wysokości 100 tys. złotych na realizację zaprezentowanego projektu. Dzięki tak dużemu finansowaniu możliwe będzie przeprowadzenie badań na styku np. psychologii i informatyki, chemii fizycznej i biologii molekularnej czy fizjologii, chemii i optoelektroniki.
Finalistami I edycji konkursu popularyzatorskiego FNP zostali: dr Przemysław Biecek, dr Joanna Chwiej, dr Łukasz Drewniak, mgr Krzysztof Fic, mgr Piotr Gawroński, dr hab. Krzysztof Giannopoulos, dr Beata Graff, dr Katarzyna Jażdżewska, dr Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, mgr Marcin Krzykawski, mgr Jakub Mielczarek, mgr Łukasz Nowak, mgr Anna Orylska, dr Ziemowit Ostrowski, dr Paweł Rutkowski, dr Joanna Stachowska-Piętka, dr Piotr Sułkowski, dr Mariusz Tasior, dr Bartosz Wilczyński. Wszyscy finaliści przeszli kilkuetapową selekcję, w trakcie której oceniana była wartość naukowa zgłoszonych przez nich projektów, a umiejętności popularyzatorskie szlifowali podczas cyklu szkoleń prowadzonych przez specjalistów z dziedziny autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych.
W ciągu ostatnich kilku lat widać zwiększone zainteresowanie społeczeństwa nauką, ale rodzi to również zapotrzebowanie na zwiększenie zaangażowania samych naukowców w komunikowanie się ze społeczeństwem oraz wzmocnienie ich aktywności w zakresie upowszechniania nauki. Finał konkursu organizowanego przez Fundację w ramach projektu SKILLS, pozwala na realizację tych celów dzięki ciekawej formie 5-minutowego „show”, zaś tematyka wystąpień finalistów ma uświadomić odbiorcom rosnące znaczenie badań interdyscyplinarnych.
Patronat medialny nad finałem konkursu objęły:
Projekt SKILLS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności dotyczących komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych. O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które (obecnie lub w przeszłości) otrzymały wsparcie FNP w formie subwencji bądź stypendium – reprezentujące wszystkie dziedziny nauki.
Cofnij