Wizyta uczestników Akademii Menadżerów Programowych w holenderskiej Technology Foundation (STW)

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Grupa koordynatorów reprezentujących polskie instytucje finansujące badania naukowe odwiedziła w kwietniu br. Holandię w celu poznania najlepszych praktyk i procesów wspierania transferu technologii.

Wizyta rozpoczęła się w Parku Nauki w Amsterdamie, gdzie grupa spotkała się z Stevenem Tanem, dyrektorem połączonego Biura Transferu Technologii obu amsterdamskich uniwersytetów (Universiteit van Amsterdam ? UvA oraz Vrije Universiteit – VU).  Następnie, uczestnicy AMP  odwiedzili AMOLF ? jedną z najlepszych holenderskich instytucji naukowych prowadzących badania w obszarze nanofotoniki i fotowoltaiki.

Głównym celem wizyty była holenderska agencja Technology Foundation (STW), która finansuje najlepsze badania aplikacyjne prowadzone na holenderskich uczelniach, a także aktywnie wspiera proces transferu wiedzy ze świata akademickiego do przemysłu. Ten cel realizowany jest poprzez łączenie badaczy z odbiorcami wyników ich badań już na starcie każdego finansowanego przez STW projektu.

Dzięki zaproszeniu dyrektora STW, dr Eppo Bruinsa, uczestnicy wizyty mogli wziąć udział spotkaniach grup tzw. ?user committees?, które są tworzone dla każdego z finansowanych przez STW projektów w celu wspierania efektywnego przepływu wiedzy pomiędzy badaczami a podmiotami zainteresowanymi prowadzonymi badaniami. Kierownicy projektów zachowują zawsze pełną kontrolę nad własnym projektem i ponoszą odpowiedzialność za jego wyniki.  Natomiast komitety pełnią funkcję doradczą wobec kierownika projektu, wskazując m.in. kierunki badań, których wybranie zapewniłoby większą użyteczność uzyskanych wyników dla potencjalnych odbiorców. Członkowie grupy AMP wzięli udział w posiedzeniach takich komitetów odbywających się w różnych miejscach m.in. na politechnikach w Delft i Eindhoven oraz na uniwersytecie w Wageningen.

Poza udziałem w pracach komitetów, Polscy koordynatorzy odwiedzili także siedzibę STW w Utrechcie, gdzie mieli możliwość poznania organizacji i działania tej instytucji ? jej ofertę programową, procedury konkursowe oraz zasady finansowania projektów badawczych. Dzięki wspólnej  pracy z kolegami z STW mogli  porównać funkcjonowanie tego typu instytucji w Polsce i w Holandii.

Wizyta została zorganizowana przez Fundację jako jedna z inicjatyw  programu Akademii Menadżerów Programowych realizowanego w ramach projektu SKILLS ? programu szkoleniowego mającego na celu rozwijanie umiejętności w zakresie zarządzania w nauce i adresowanego do pracowników dwóch wiodących instytucji finansujących badania naukowe w Polsce ? Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Akademii obejmuje zarówno szkolenia w zakresie m.in. peer-review, etyki w nauce czy zarządzania, jak i wizyty studyjne w wiodących agencjach finansujących badania naukowe w świecie.

Cofnij