Wręczenie Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 ? transmisja on-line

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Dzisiaj, 4 grudnia br., na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczysta gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 uznawanych za najważniejsze wyróżnienie naukowe w naszym kraju. Serdecznie zapraszamy na transmisję on-line z uroczystości.

Transmisja będzie prowadzona na kanale FNP na portalu YouTube w godz. 16.00 ? 17.30

Nagrody odbierze trzech wybitnych uczonych:

  • prof. Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, który otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie nowej platformy technologicznej umożliwiającej otrzymywanie związków biologicznie aktywnych, w szczególności inhibitorów enzymów proteolitycznych. Platforma ta może służyć do opracowywania nowych terapii, leków czy metod diagnostycznych
  • prof. Andrzej Kossakowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za rozwinięcie teorii kwantowych układów otwartych. Teoria ta stanowi podstawę intensywnie rozwijającej się obecnie dziedziny naukowej – kwantowej teorii informacji
  • prof. Andrzej Wiśniewski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za opracowanie koncepcji inferencyjnej logiki pytań. Rozwiązania zaproponowane przez prof. Wiśniewskiego mogą znaleźć zastosowanie m.in. w uczeniu maszynowym, rozwijaniu sztucznej inteligencji, ulepszaniu internetowych wyszukiwarek czy skutecznej analizie baz danych.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej są przyznawane od 28 lat za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Są to nagrody indywidualne, przyznawane w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi (w tym roku nagrody nie przyznano), nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł. Laureaci wybierani są w drodze konkursu. Kandydatów do konkursu zgłaszają wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji. Rolę Kapituły konkursu pełni Rada Fundacji, która dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych recenzentów i ekspertów ? głównie z zagranicy – oceniających dorobek kandydatów.

W obecnej kadencji w skład Rady wchodzą profesorowie:

  • Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska) ? przewodniczący Rady,
  • Wojciech Tygielski (Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny UW) ? wiceprzewodniczący Rady,
  • Jan Kotwica (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie),
  • Tomasz Guzik (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego),
  • Aleksandra Łuszczyńska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny),
  • Maria Nowakowska (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński),
  • Karol I. Wysokiński (Zakład Teorii Fazy Skondensowanej UMCS).

Grono laureatów Nagród, łącznie z tegorocznymi zdobywcami, liczy już 102 osoby. Są wśród nich tak wybitne uczone i uczeni, jak m.in.: Timothy Snyder, Jadwiga Staniszkis, Karol Modzelewski, Andrzej Paczkowski, Anna Wierzbicka, Ewa Wipszycka, Karol Myśliwiec, Tomasz Dietl, Andrzej Jajszczyk, Elżbieta Frąckowiak, Krzysztof Matyjaszewski, Jan Strelau, Jerzy Szacki, Andrzej Szczeklik, Piotr Sztompka, Andrzej Udalski.

Więcej informacji:

Wstęp na uroczystość na Zamku Królewskim tylko z zaproszeniami.

Cofnij