Wręczono Nagrody FNP 2017

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Informacje prasowe
-A A+

Dziś po raz dwudziesty szósty zostały wręczone Nagrody FNP, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Nagrody otrzymali czterej wybitni polscy uczeni: prof. Piotr Trzonkowski, prof. Daniel Gryko, prof. Andrzej Trautman oraz prof. Krzysztof Pomian.

Prof. Piotr Trzonkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał Nagrodę FNP 2017 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich pionierskie zastosowanie w terapii komórkowej chorób człowieka. Nagrodą FNP zostały wyróżnione dokonania prof. Piotra Trzonkowskiego w zakresie opracowania, rozwinięcia i zastosowania u pacjentów ? ze spektakularnym sukcesem ? terapii komórkowej osłabiającej działanie układu odpornościowego.

Prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie otrzymał Nagrodę FNP 2017 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie oryginalnej metody syntezy i charakteryzację związków z grupy porfirynoidów. Nagrodą Fundacji zostały uhonorowane osiągnięcia prof. Daniela Gryki dotyczące syntezy koroli i porfiryn oraz badania nad ich właściwościami fotofizycznymi. Prof. Gryko opracował efektywną metodę otrzymywania koroli (barwników organicznych), co otworzyło nowe możliwości ich zastosowań m.in. w medycynie i diagnostyce medycznej.

Prof. Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał nagrodę w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za teoretyczne wykazanie realności fal grawitacyjnych. Nagroda FNP została przyznana prof. Trautmanowi za badania, które wniosły istotny wkład do teorii fal grawitacyjnych. Prof. Trautman wykazał, że fale grawitacyjne istnieją, a ich detekcja jest możliwa. Jego wczesne prace stały się podstawą większości późniejszych badań nad teorią fal grawitacyjnych.

Prof. Krzysztof Pomian z Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) w Paryżu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał Nagrodę FNP 2017 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za  pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój kultury europejskiej. Prof. Pomian został uhonorowany Nagrodą FNP za interdyscyplinarne badania w zakresie historii, kultury, polityki i filozofii europejskiej, teorię muzealnictwa oraz analizę wpływu kolekcjonerstwa na życie intelektualne.

Tegoroczne nagrody wręczyli laureatom prezes Fundacji prof. Maciej Żylicz oraz przewodniczący Rady Fundacji prof. Leon Gradoń. Każdy z laureatów otrzymał statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 tys. zł.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, naukowych oraz reprezentanci środowiska naukowego.

– Stoimy na rozdrożu – stwierdził podczas uroczystości Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Możemy pójść drogą, którą konsekwentnie, od początku swojego istnienia reprezentuje i realizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – czyli podjąć ryzyko postawienia sobie jak najwyżej poprzeczki, ryzyko podjęcia próby sprostania światowemu poziomowi. Jest też druga droga: żeby wiele nie zmieniać. Jestem przekonany, że tutaj, podczas tej uroczystości reprezentowana jest ta część świata nauki, która gotowa jest na to ryzyko – dodał.

– Jako Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już od dwudziestu sześciu lat wspieramy najlepszych z najlepszych – mówił prezes FNP prof. Maciej Żylicz – Ale na tych najlepszych spoczywa też pewien obowiązek. Społeczeństwo bardzo chciałoby, żebyśmy umieli odróżnić, co jest fałszem, a co jest prawdą. Staramy się to robić, jest to dla nas bardzo duże wyzwanie. Musimy – jako przedstawiciele nauki – piętnować fałsz i półprawdę – podkreślił.

Nagrody Fundacji są przyznawane od 1992 roku za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

Do tej pory nagrody otrzymało, łącznie z tegorocznymi laureatami, 95 osób. Wśród laureatów znaleźli się m.in. profesorowie: Tomasz Dietl, Andrzej Jajszczyk, Jerzy Jedlicki, Krzysztof Matyjaszewski, Jerzy Szacki, Karol Modzelewski, Karol Myśliwiec, Jadwiga Staniszkis, Jan Strelau, Andrzej Udalski.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 6 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczystość poprowadził redaktor Krzysztof Michalski.

Na zdjęciu od lewej: prof. Piotr Trzonkowski, prof. Krzysztof Pomian, prof. Andrzej Trautman, prof. Daniel Gryko. Fot. Paweł Kula.

 

Cofnij