Wręczono Nagrody FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe, Informacje prasowe
-A A+

Dziś, 5 grudnia, podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty siódmy wręczono Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Nagrody odebrali czterej wybitni uczeni – prof. Andrzej Dziembowski, prof. Andrzej Gałęski, prof. Krzysztof Pachucki i prof. Timothy Snyder.

Tegoroczne nagrody wręczyli laureatom prezes Fundacji prof. Maciej Żylicz oraz przewodniczący Rady Fundacji prof. Leon Gradoń. Każdy z laureatów otrzymał unikatową statuetkę zaprojektowaną i wykonaną przez artystę rzeźbiarza Ryszarda Kozłowskiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 tys. zł.

W dzisiejszej uroczystości wzięło udział kilkaset osób, w tym przedstawiciele władz państwowych, naukowych oraz reprezentanci środowiska naukowego. List do laureatów i uczestników gali skierował Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

 Przez ostatnie 27 lat stale udoskonalaliśmy system oceny nominowanych do Nagrody FNP. Prestiż tej nagrody jest budowany dzięki świetnym laureatom, których wyłaniamy każdego roku – podkreślał prezes FNP prof. Maciej Żylicz.

 Laureaci Nagród uosabiają kryterium doskonałości naukowej. Wierzę, że w nadchodzących czasach będzie jeszcze więcej przestrzeni dla wolności badawczej dla takich naukowców, jak dzisiejsi laureaci, również dzięki pracom nad Konstytucją dla Nauki. Życzyłbym sobie, aby z roku na rok wybór laureatów był coraz trudniejszy, aby Fundacja dalej wybierała tych najlepszych z najlepszych  mówił podczas uroczystości Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

Nagroda Fundacji jest nagrodą indywidualną, przyznawaną w drodze konkursu w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych. Kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszają wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji. Rolę Kapituły konkursu pełni Rada Fundacji, która dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych recenzentów i ekspertów – głównie z zagranicy – oceniających dorobek kandydatów.

Prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018  w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za wyjaśnienie funkcji kluczowych enzymów degradujących RNA, których zaburzenia prowadzą do stanów patologicznych. Dokonane odkrycia doprowadziły m.in. do zaproponowania nowego podejścia terapeutycznego w leczeniu nowotworu szpiku kostnego (szpiczaka).

Prof. Andrzej Gałęski z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie nowego mechanizmu deformacji plastycznej polimerów. Dzięki pracom prof. Gałęskiego zaczęły powstawać superwytrzymałe tworzywa sztuczne, na jakie od lat czekał przemysł lotniczy i motoryzacyjny.

Prof. Krzysztof Pachucki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za precyzyjne kwantowo-elektrodynamiczne obliczenia spektroskopowych parametrów lekkich atomów i cząsteczek. Osiągnięcia te są podstawą dokładnego wyznaczania fundamentalnych stałych fizycznych.

Prof. Timothy Snyder z Yale University otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za analizę mechanizmów polityczno-społecznych, które w XX wieku doprowadziły do konfliktów narodowościowych i ludobójstwa w Europie Środkowej. Badania prof. Snydera nadały nowy wymiar historii Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku.

Nagrody FNP są przyznawane od 1992 r. Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi zdobywcami Nagrody, liczy już 99 osób. Są wśród nich tak wybitni profesorowie, jak m.in.: Tomasz Dietl, Andrzej Jajszczyk, Elżbieta Frąckowiak, Krzysztof Matyjaszewski, Karol Modzelewski, Karol Myśliwiec, Andrzej Paczkowski, Jadwiga Staniszkis, Jan Strelau, Jerzy Szacki, Andrzej Szczeklik, Piotr Sztompka, Andrzej Udalski, Anna Wierzbicka i Ewa Wipszycka.

Tegoroczną uroczystość wręczenia nagród poprowadził redaktor Krzysztof Michalski, popularyzator nauki.

Na zdjęciu od lewej: prof. Andrzej Dziembowski, prof. Krzysztof Pachucki, prof. Andrzej Gałęski, prof. Timothy Snyder. Fot. Paweł Kula.

Przeczytaj także:

Obejrzyj:

 

 

Cofnij