Wydłużenie terminu składania wniosków w ostatnim naborze w programie SKILLS – Staże

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków w programie SKILLS – Staże* został wydłużony do 30 marca br. Harmonogram określający okno startowe stażu i terminy rozmów z kandydatami pozostaje bez zmian i jest dostępny na stronie programu, w dziale „Pliki do pobrania”.

Jednocześnie informujemy, że w związku z prognozowanym osiągnięciem limitu środków przeznaczonych na finansowanie staży, Fundacja nie przewiduje dalszych naborów wniosków w programie stażowym.

Program SKILLS – Staże umożliwia jego uczestnikom rozwijanie umiejętności z zakresu zarządzania projektami badawczymi i zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań – w ramach stażu odbywanego w zagranicznym ośrodku naukowym lub firmie.

W programie mogą wziąć udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki:

  • pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
  • doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od nadania stopnia doktora.

Uczestnicy programu mogą odbyć staż w uczelni zagranicznej lub firmie w okresie trwającym od 1 do 6 miesięcy. W tym czasie Stażysta otrzymuje:

  • ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1 555 EUR miesięcznie),
  • miesięczny dodatek podróżny – 600 EUR na każde pełne 30 dni pobytu,
  • refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee) – do 650 EUR miesięcznie.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków.

Więcej informacji na stronie programu oraz u koordynatorów: dr inż. Dariusz Łukaszewski (nauki ścisłe), e-mail: dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl, tel.: 22 311 84 25 oraz dr Monika Biłas-Henne (nauki humanistyczne i społeczne), e-mail: monika.bilas@fnp.org.pl, tel.: 22 845 95 17.

*Program stażowy jest realizowany w ramach projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cofnij