Wyjazdowe stypendia naukowe dla laureatów programu MISTRZ ? zgłoszenia do 25 kwietnia

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Do 25 kwietnia laureaci programu MISTRZ, którzy zakończyli już realizację projektu w ramach programu, mogą ubiegać się o wyjazdowe stypendia naukowe na pobyt badawczy w wybranym ośrodku zagranicznym.

Stypendium w wysokości do 5 500 ? miesięcznie może być przyznane na okres od 3 do 6 miesięcy.

Aby ubiegać się o stypendium, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej Fundacji. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu. Każdy formalnie poprawny wniosek ocenia co najmniej dwóch recenzentów, w większości zagranicznych. Biorą oni pod uwagę przede wszystkim: dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata oraz jego aktywność naukową w ostatnich pięciu latach, plan badawczy, który kandydat zamierza realizować podczas stypendium oraz prestiż ośrodka naukowego za granicą. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Zarząd Fundacji. Konkurs odbywa się raz w roku. W programie może zostać przyznanych do trzech stypendiów rocznie.

Oferta wyjazdowych stypendiów naukowych została uruchomiona w 2011 r. W czterech dotychczasowych edycjach stypendia otrzymało jedenastu laureatów, którzy realizowali swoje projekty badawcze w renomowanych ośrodkach naukowych m.in. w USA, Wielkiej Brytanii czy Niemczech.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz Przewodnikiem po programie (wspólny dokument dla wnioskodawców i recenzentów, w jęz. angielskim).

Szczegóły nt. wyjazdowych stypendiów naukowych znajdują się tutaj.

Szczegóły nt. programu MISTRZ można znaleźć tutaj.

Więcej informacji udziela Krystyna Frąk, koordynator programu WSN, pod adresem: krystyna.frak@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 11.

Stypendium na Cambridge ? prof. dr hab. Tadeusz Szubka 

Obecnie wyjazdowe stypendium dla laureatów programu MISTRZ realizuje prof. dr hab. Tadeusz Szubka z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego (na zdjęciu, fot. Adriana Schetz).

Profesor Szubka, laureat programu MISTRZ w 2011 roku, od 1 lutego br. pracuje naukowo w charakterze invited academic visitor na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Cambridge oraz jako visiting fellow w Clare Hall, instytucji będącej swoistym centrum badań zaawansowanych w ramach tego uniwersytetu, która każdego roku akademickiego zaprasza do swojego grona około 80 badaczy z całego świata i wszystkich dyscyplin naukowych.

Głównym celem badań prowadzonych przez prof. Szubkę w Cambridge jest dokładna ocena krytyczna perspektyw globalnego ekspresywizmu zaproponowanego w ostatnich latach przez Huwa Price?a (członka rzeczywistego Trinity College Cambridge, piastującego na Uniwersytecie Cambridge katedrę filozofii im. Bertranda Russella). Ekspresywizm globalny jest oryginalną koncepcją teoretyczną, w ramach której próbuje się zakwestionować przeciwstawienie przekonań i postaw oraz przezwyciężyć tradycyjne rozróżnienie między opisowymi i nieopisowymi użyciami języka. Stanowisko to zostanie przedyskutowane w kontekście szerszego ruchu we współczesnej filozofii znanego jako pragmatyzm analityczny lub neopragmatyzm oraz porównane z ekspresywizmem lokalnym i quasi-realizmem Simona Blackburna, a także z ekspresywizmem metafilozoficznym Basa van Fraassena, czyli z jego ujęciem filozofii jako ekspresji nastawień i postaw.

Prof. Szubka zamierza też poświęcić część swojego pobytu w Cambridge na zbadanie dorobku urodzonego w Polsce Casimira Lewy?ego i jego wpływu na powojenną filozofię brytyjską.

Profesor zakończy realizację stypendium w lipcu 2017 r.

 

 

Cofnij