Wyjazdowe Stypendia Naukowe: przedłużamy termin zbierania zgłoszeń

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że termin zbierania zgłoszeń do programu Wyjazdowe Stypendia Naukowe dla laureatów programu Mistrz został wydłużony z 7 do 14 czerwca br.

O stypendia typu „sabbatical leave” na pobyt badawczy w wybranym ośrodku zagranicznym mogą ubiegać się laureaci programu MISTRZ, którzy zakończyli już realizację projektu w ramach tego programu. Stypendium naukowe w wysokości do 5 500 € miesięcznie,  może być przyznane na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt tylko w jednym zagranicznym ośrodku naukowym.

Aby ubiegać się o stypendium, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej Fundacji. Kandydaci składający wniosek muszą być zatrudnieni w polskiej jednostce naukowej.  Stypendia przyznawane są w drodze konkursu. Każdy formalnie poprawny wniosek ocenia co najmniej dwóch recenzentów, w większości zagranicznych. Biorą oni pod uwagę przede wszystkim: dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata oraz jego aktywność naukową w ostatnich pięciu latach, plan badawczy, który kandydat zamierza realizować podczas stypendium oraz prestiż ośrodka naukowego za granicą. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Zarząd Fundacji. Konkurs odbywa się raz w roku. W programie może być przyznanych do trzech stypendiów rocznie.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018.

Oferta wyjazdowych stypendiów naukowych została uruchomiona w 2011 r. W dotychczasowych edycjach stypendia otrzymało czternastu laureatów, którzy realizowali swoje projekty badawcze w renomowanych ośrodkach naukowych m.in. w USA, Wielkiej Brytanii czy Niemczech.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz Przewodnikiem po programie (wspólny dokument dla wnioskodawców i recenzentów, w jęz. angielskim).

Szczegóły nt. wyjazdowych stypendiów naukowych znajdują się tutaj.

Szczegóły nt. programu MISTRZ można znaleźć tutaj.

Więcej informacji udziela Krystyna Frąk, koordynatorka programu WSN, pod adresem: krystyna.frak@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 11.

Cofnij