Wyjazdowe stypendia naukowe przyznane

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła trzecią edycję konkursu o wyjazdowe stypendium naukowe, które jest dodatkową ofertą dla laureatów programu MISTRZ. Stypendium może być przeznaczone na wyjazd typu sabbatical leave do prestiżowego zagranicznego ośrodka naukowego w celu prowadzenia pracy badawczej.

Stypendia w wysokości 5 000 euro miesięcznie otrzymali:

  • Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawie na 5-miesięczny wyjazd do ICFO-The Institute of Photonic Sciences w Barcelonie w celu realizacji projektu pt. „Watching the brain in action”.
  • Prof. dr hab. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu na 3-miesięczny wyjazd do The Scripps Research Institute (Scripps Florida) w celu realizacji projektu pt. Small molecule ligands: a molecular approach to inhibit proliferation of human influenza virus”.
  • Prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na 4-miesięczny wyjazd do University College London w celu realizacji projektu pt. „Application of patch-clamp single-channel recordings and analysis of wild type and mutated GABAA receptors to explore the molecular mechanisms of conformational transitions underlying activation”.

Każdy z wniosków rozpatrywanych w trzecim konkursie został oceniony przez trzech recenzentów, w większości zagranicznych, którzy brali pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata oraz jego aktywność naukową w ostatnich pięciu latach, plan badawczy i prestiż ośrodka badawczego, w którym kandydat zamierzał realizować badania.

Trzeci konkurs charakteryzował się niezwykle wysokim poziomem merytorycznym złożonych aplikacji – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Zarządu FNP. Ostatecznie finansowanie otrzymały te wnioski, których autorzy chcą podczas stypendium nie tyle kontynuować dotychczasowe prace, ile rozwijać nowe kierunki swoich badań – dodaje prof. Żylicz.

Konkurs o wyjazdowe stypendia naukowe odbywa się raz w roku. W programie może być przyznanych do trzech stypendiów rocznie. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony w połowie 2015 r.

Cofnij