Wyniki 6. konkursu HOMING PLUS: bio, info, techno

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła szóstą edycję programu HOMING PLUS zachęcającego wybitnych młodych uczonych pracujących za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

16 laureatów tej edycji konkursu (dziedziny bio, info, techno) otrzyma od FNP finansowanie w łącznej wysokości ponad 4,6 mln złotych.
Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma: subsydium badawcze przeznaczone na realizację zwycięskiego projektu (do 80 tys. złotych rocznie) oraz stypendium naukowe (5000 zł miesięcznie).

Projekty realizowane w ramach programu trwają od roku do dwóch lat.

Kandydatów spoza obszaru bio, info, techno, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu, 25 marca oceniać będzie panel ekspercki. Wyniki tej części konkursu ogłoszone zostaną na przełomie marca i kwietnia.

Nabór do kolejnej, ostatniej już edycji programu HOMING PLUS trwa. Termin składania wniosków upływa 29 marca br.  Zachęcamy wszystkich młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w Polsce do składania wniosków. Konkurs nr 7 skierowany jest wyłącznie do osób reprezentujących dziedziny bio, info, techno.

* Program HOMING PLUS w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty niemieszczące się w zakresie Bio, Info, Techno są finansowane ze środków własnych Fundacji.

Cofnij