Wyniki badania bibliometrycznego laureatów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Miło nam poinformować, że na naszej stronie opublikowaliśmy raport dotyczący badania bibliometrycznego przeprowadzonego wśród polskich naukowców przez Centrum Badań nad Nauką i Technologią Uniwersytetu w Lejdzie.

Celem badania było zidentyfikowanie ? w oparciu o mierzalne wyniki pracy naukowej ? mocnych i słabych stron polskiej nauki, stworzenie mapy obszarów badawczych, w których polscy naukowcy (w tym laureaci FNP) osiągają najlepsze wyniki w skali światowej, a także rzeczywistych i potencjalnych sieci współpracy między wspieranymi przez fundację naukowcami.

Badanie to służy przede wszystkim do analizy zarówno barier, jak i szans rozwoju polskiej nauki i karier naukowych polskich uczonych. Pokazuje m.in., w jakich obszarach polscy badacze są najbardziej efektywni i w jakich pracują najchętniej. Przedstawiono w nim dorobek naukowców ? laureatów FNP w poszczególnych subdyscyplinach nauki w odniesieniu do średnich wskaźników dla polskich naukowców łącznie, a także do średnich dla całej Unii Europejskiej i wybranych krajów. Z uwagi na wiarygodność danych i metod bibliometrycznych badanie objęło wyłącznie przedstawicieli nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Jest to jedna z pierwszych tego typu profesjonalnie wykonanych analiz bibliometrycznych, jaką zleciła polska instytucja finansująca badania naukowe. Wyniki analizy pokazują interesujący obraz polskiej nauki i stanowią istotny wkład do dyskusji o jej kondycji i potencjale.

Badanie zostało przeprowadzone w 2015 roku przez Centrum Badań nad Nauką i Technologią (Centre for Science and Technology Studies, University of Leiden) na zlecenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i dotyczy lat 2002?2012/13.

Badanie zrealizowano w ramach projektu SKILLS finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz:

Raport bibliometryczny: komentarz

Raport bibliometryczny 2015

Raport bibliometryczny 2015: analiza sieci współpracy między naukowcami

Przeczytaj także inne raporty z ewaluacji programów FNP.

 

 

Cofnij