Wyniki konkursu w programie HOMING PLUS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja wyłoniła laureatów czwartej edycji programu HOMING PLUS zachęcającego wybitnych młodych uczonych pracujących za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

21 laureatów konkursu otrzyma od FNP subsydium badawcze, w którego skład wchodzi m.in.: stypendium dla laureata(5000 zł miesięcznie) oraz kwota do wykorzystania na realizację projektu badawczego (do 80 tys. złotych rocznie).

Projekty realizowane w ramach programu trwają od roku do dwóch lat.

Jesienią prowadzony będzie kolejny nabór do programu. Termin składania wniosków w następnym konkursie o stypendium HOMING PLUS upływa 15 października br.

  • Laureaci: dziedziny Bio, Info, Techno*
  • Laureaci: pozostałe dziedziny

* Program HOMING PLUS w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” POIG 2007-2013. W programie mogą brać udział także przedstawiciele innych nauk (w tym humanistycznych i społecznych). Projekty niemieszczące się w zakresie Bio, Info, Techno są finansowane ze środków własnych Fundacji.

Cofnij