Wyniki najnowszych badań polskich naukowców dot. COVID-19 ? zaproszenie na webinar

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Polscy badacze są autorami nowatorskich badań, które miały znaczący wpływ na wypracowanie narzędzi walki z pandemią COVID-19. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich naukowcy stworzyli szereg rozwiązań istotnych nie tylko z punktu widzenia ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, lecz także innych groźnych chorób. O wynikach swoich badań opowiedzą już 15 grudnia.

Kiedy w pierwszych dniach grudnia 2019 r. z chińskiego Wuhan zaczęły napływać do nas doniesienia o szybko rozprzestrzeniającej się, nowej chorobie, naukowcy nie czekali ? od razu rozpoczęli prace badawcze nad powodującym ją wirusem.

SARS-CoV-2 okazał się bardzo trudnym przeciwnikiem ? mutujący patogen pozostaje do dziś poważnym zagrożeniem. Ogromny wysiłek naukowców pozwolił w błyskawicznym tempie opracować innowacyjne szczepionki oraz terapie na nową chorobę, znaną światu jako COVID-19. Dzięki tej pracy pandemię udało się wyhamować już po kilkunastu miesiącach.

Prace badawcze związane z COVID-19 mogły być rozwijane również w Polsce m.in. dzięki dodatkowym środkom, jakie na ten cel zostały przeznaczone z Funduszy Europejskich, w tym z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Z tej puli Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała 14 projektom badawczym środki w łącznej wysokości 15 mln zł. Finansowanie zostało przyznane w drodze konkursu. Z wynikami wybranych projektów będzie można się zapoznać podczas webinaru pt. ?Jak Fundusze Europejskie wspierają walkę z COVID? Wyniki badań laureatów FNP?, który odbędzie się 15 grudnia 2022 o godzinie 11.00.

O swoich badaniach opowiedzą: prof. Agnieszka Michota-Kamińska (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, laureatka programu TEAM-TECH), prof. Jacek Jemielity (Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Nagrody FNP oraz programu TEAM), prof. Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska, laureat Nagrody FNP oraz programu TEAM), prof. Justyna Olko (Wydział ?Artes Liberales? Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka programu TEAM), prof. Daniel Gryko (Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, laureat Nagrody FNP oraz programu TEAM).

Spotkanie poprowadzi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Grafika_webinar COVID-19

Udział w webinarium jest bezpłatny, transmisję na żywo ze spotkań będzie można śledzić na profilu YouTube Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz na profilu FNP na Facebooku.

Webinar jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w odpowiedzi na kryzys wywołany koronawirusem.

Więcej o najnowszych wynikach badań z polskich laboratoriów w publikacji pt. ?Nauka w czasach przemian. Jak badania finansowane z Funduszy Europejskich pomagają chronić nas przed globalnymi zagrożeniami i wykorzystywać historyczne szanse?, która ukaże się już wkrótce.

*** 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa_webinar COVID-19

Grafika_webinar COVID-19

 

belka POIR_pl

Cofnij