Wyniki ostatniego konkursu w programie HOMING PLUS (dziedziny Bio, Info, Techno)

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła VIII i jednocześnie ostatni konkurs w programie HOMING PLUS , którego celem jest zachęcenie wybitnych młodych uczonych prowadzących badania za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

Do konkursu zgłoszonych zostało 39 wniosków. Biorąc pod uwagę rekomendacje panelu recenzenckiego, Zarząd Fundacji wyłonił 14 laureatów, którzy otrzymają od FNP finansowanie w łącznej wysokości prawie 3,8 mln złotych. Zwycięzcy konkursu będą prowadzić badania w dziedzinach Bio, Info, Techno.

Każdy ze zwycięzców otrzyma: subsydium badawcze przeznaczone na realizację projektu badawczego (do 80 tys. złotych rocznie) oraz stypendium naukowe (5 tys. zł miesięcznie). Oferta programu obejmuje również stypendia naukowe w wysokości 1 tys. zł miesięcznie dla nie więcej niż dwóch studentów realizujących prace magisterskie pod kierunkiem laureata.

W ośmiu konkursach w programie HOMING PLUS wyłoniono 118 laureatów, którzy na realizację swoich projektów badawczych otrzymali finansowanie w wysokości blisko 34 mln złotych.

Lista laureatów VIII konkursu w programie HOMING PLUS  

* Program HOMING PLUS w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty niemieszczące się w zakresie Bio, Info, Techno są finansowane ze środków własnych Fundacji.

Cofnij