Wyniki pierwszego konkursu w programie FIRST TEAM

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła pierwszy konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej realizujących badania o przełomowym znaczeniu naukowym lub gospodarczym.

Dzięki programowi FIRST TEAM młodzi doktorzy z całego świata mogą zdobyć środki na założenie w Polsce swojego pierwszego zespołu badawczego. Do pierwszego konkursu zgłoszono 118 projektów, z których dziesięć otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 18,5 mln zł. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ? 2020. Laureaci będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 16 naukowymi partnerami zagranicznymi. Kolejne konkursy planowane są do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Nabór wniosków do kolejnego konkursu ruszy już 15 sierpnia br.

Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie ponad 20 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz blisko 30 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych. Finansowanie projektów zostało przyznane na trzy lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej procedury merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Lista grantobiorców w pierwszym konkursie w programie FIRST TEAM

W programie FIRST TEAM młodzi doktorzy (niezależnie od ich narodowości) mogą zdobyć środki na finansowanie pierwszych zespołów badawczych. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być prace B+R o dużym potencjale aplikacyjnym bądź przełomowym znaczeniu naukowym zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 3 lat (z możliwością przedłużenia o 1 rok). Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce.

Dodatkowych informacji udziela dr Anna Raiter-Smiljanic, koordynatorka programu FIRST TEAM: tel.: 22 311 84 42, e-mail: anna.raiter@fnp.org.pl.

 

Informacja prasowa – Ponad 18 mln zł dla młodych naukowców na założenie pierwszych zespołów badawczych.

 

Statystyki pierwszego konkursu FIRST TEAM_infografika

 

Cofnij