Wyniki raportu o mobilności młodych naukowców

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportu przygotowanego przez German Academic Exchange Service (DAAD). Raport pt. ?Information and mobility behaviour. A worldwide survey of international junior scientists?, powstał na podstawie ankiety, przeprowadzonej wśród 8422 osób. FNP była partnerem tego przedsięwzięcia.

Celem badania było zdobycie kompleksowej wiedzy na temat motywacji młodych naukowców związanej z mobilnością, określenie czynników decyzyjnych, sposobów pozyskiwania informacji i potrzeb obecnych i potencjalnych międzynarodowych młodych badaczy naukowych.

Szczególną cechą badania jest czas przeprowadzenia ankiety. Podczas gdy wcześniejsze badania na ten temat opierają się głównie na ankietach przeprowadzonych po podjęciu decyzji o mobilności i / lub udanej wizycie, to badanie było skierowane do (potencjalnych) młodych badaczy przed realizacją wizyty za granicą. Instrumentem badawczym była ankieta online.

Badanie skoncentrowało się na ośmiu krajach będących ważnymi partnerami badawczymi Niemiec: Wielkiej Brytanii, Indiach, Izraelu, Meksyku, Polsce, Republice Korei (Korea Południowa), Republice Południowej Afryki i Stanach Zjednoczonych. Grupą docelową byli (potencjalni) młodzi badacze i studenci planujący karierę akademicką – studenci studiów magisterskich, licencjackich w systemie Fast Track, doktoranci i naukowcy ze stopniem doktora. Ankiety w ośmiu priorytetowych krajach zostały rozpowszechnione przez 120 instytucji naukowo ? badawczych, również przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Największą grupę wśród badanych stanowią doktoranci: 43 %. Za nimi plasują się studenci studiów magisterskich (36%), badacze ze stopniem doktora (18%) i, stanowiąc jedynie niewielki odsetek, studenci studiów licencjackich w systemie Fast Track (4%). Rozkład płci wśród respondentów jest prawie równy. Wśród ankietowanych najwięcej osób reprezentowało nauki przyrodnicze i inżynierskie oraz nauki społeczne.

Wyniki ukazują, że decyzje dotyczące mobilności i zainteresowanie krajem wyjazdu oraz  instytucją docelową są determinowane głównie kwestiami zawodowymi. Dobra reputacja wydziału, duża swoboda badań lub perspektywy kariery mają stosunkowo duży wpływ na wybór miejsca docelowego. W podejmowaniu decyzji ważną rolę odgrywa również bezpieczeństwo finansowe.

Jeśli chodzi o aspekty dotyczące życia prywatnego, takie jak wsparcie w opiece nad dziećmi lub możliwość zatrudnienia partnera, są one szczególnie istotne dla badaczy ze stopniem doktora. Natomiast dla badaczy na wcześniejszych etapach kariery liczą się względy kulturowe i językowe. Jednocześnie dla wszystkich badanych, niezależnie od etapu kariery ważna jest atmosfera przyjazna obcokrajowcom w kraju docelowym, jego otwartość.

Jeśli zaś chodzi o przyczyny, dla których nie udało się zrealizować planowanej wizyty, na pierwszym miejscu znalazły się wyzwania finansowe, na drugim – bariery logistyczne i organizacyjne.

 

Cofnij