Wyniki VI edycji programu POMOST

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła kolejną edycję programu POMOST*, skierowanego do rodziców, którzy wracają do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem.

14 laureatek w konkursie dla obszaru Bio, Info, Techno i 3 laureatki w konkursie dla pozostałych dziedzin) otrzyma na realizację projektów finansowanie w łącznej wysokości 5 219 094 zł.

Finansowaniu przyznanemu mamom-naukowcom podlega grant badawczy i stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów). Łączna suma obu części: projektowej i stypendialnej wynosi do 140 tys. złotych rocznie.

Laureatki VI edycji programu POMOST:

29 marca br. upływa termin składania wniosków do VII konkursu w ramach programu POMOST. VII edycja skierowana jest wyłącznie do osób reprezentujących dziedziny Bio, Info, Techno.

 

* Program POMOST w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty niemieszczące się w zakresie Bio, Info, Techno są finansowane ze środków własnych Fundacji

Cofnij