Wyniki VII edycji programu HOMING PLUS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła VII edycję programu HOMING PLUS zachęcającego wybitnych młodych uczonych prowadzących badania za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

Do konkursu zgłoszonych zostało 51 wniosków. Biorąc pod uwagę rekomendacje panelu recenzenckiego, Zarząd Fundacji wyłonił 15 laureatów, którzy otrzymają od FNP finansowanie w łącznej wysokości prawie 4,1 mln złotych.

Każdy ze zwycięzców otrzyma: subsydium badawcze przeznaczone na realizację projektu badawczego (do 80 tys. złotych rocznie) oraz stypendium naukowe (5 000 zł miesięcznie).

Projekty realizowane w ramach programu trwają od roku do dwóch lat.

Nabór do VIII i jednocześnie ostatniej edycji programu HOMING PLUS rozpocznie się 14 sierpnia br. i będzie trwać do 15 października br. VIII edycja konkursu skierowana jest wyłącznie do osób reprezentujących dziedziny Bio, Info, Techno.

Zachęcamy wszystkich młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w Polsce do składania wniosków, a laureatom VII edycji konkursu serdecznie gratulujemy.

 

Lista laureatów VII edycji programu HOMING PLUS

 

* Program HOMING PLUS w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty niemieszczące się w zakresie Bio, Info, Techno są finansowane ze środków własnych Fundacji.

Cofnij