Wyróżnienia im. prof. Grabskiego wręczone

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Informacje prasowe
-A A+

Fundacja po raz drugi przyznała wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego za działania na rzecz społecznego rozumienia nauki. Laureatami zostali ks. prof. Michał Heller i prof. Jan Madey.

Wręczenie wyróżnień odbyło się 2 lipca w siedzibie Fundacji. Laureaci odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk prezesa FNP prof. Macieja Żylicza i wiceprezesa FNP prof. Włodzimierza Boleckiego. Wyróżnieni w tym roku badacze oraz prof. Łukasz Turski (laureat tego samego wyróżnienia z 2016 r.) wzięli udział w moderowanej przez red. Krzysztofa Michalskiego dyskusji ?Dla kogo nauka?, zastanawiając się nad współczesnymi wyzwaniami dotyczącymi relacji nauki i społeczeństwa. Uczestnicy dyskusji rozmawiali m.in. o tym, jaką rolę w rozwoju cywilizacji i kultury odgrywa nauka, dlaczego wraz z przyspieszonym w ostatnich dziesięcioleciach postępem technologicznym wydaje się, że społeczeństwo coraz bardziej oddala się od nauki, gdzie należy szukać przyczyn spadku znaczenia nauki w jej społecznym postrzeganiu. Przedstawiając różne diagnozy obecnej sytuacji, dyskutanci byli zgodni w kwestii kluczowej roli edukacji w lepszym rozumieniu nauki przez społeczeństwo, a co za tym idzie ? umiejętności rozróżniania prawdy i fałszu w otaczającym nas informacyjnym chaosie.

Uroczystość zakończył krótki występ młodego wiolonczelisty Kajetana Pałęckiego, stypendysty Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Wyróżnienie zostało ustanowione w 2016 r. dla upamiętnienia osoby prof. Macieja W. Grabskiego, prezesa FNP w latach 1992-2005, i jest przyznawane osobom, które promują i wyjaśniają metody naukowego wnioskowania, prezentują wpływ nauki i uczonych na rozwój cywilizacyjny Polski, przedstawiają w przystępny sposób wyniki prac badawczych, edukują społeczeństwo w zakresie rozróżniania ?dobrej? i ?złej? nauki, tj. badań opartych na rzetelnej metodzie i racjonalnym wnioskowaniu od badań niespełniających tych kryteriów, a także upowszechniają zweryfikowane badawczo argumenty naukowe w debacie publicznej. Wyróżnienie ma formę nagrody pieniężnej w wys. 10 tys. zł.

Zobacz także:

Na zdjęciu od lewej: prof. Włodzimierz Bolecki, prof. Jan Madey, ks. prof. Michał Heller, prof. Maciej Żylicz.

Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Cofnij