Wyższe stypendia dla fizyków, matematyków i astronomów w ramach programu START

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Od 24. edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej stypendia wybranych laureatów z dziedziny fizyki teoretycznej, matematyki i astronomii zostaną podwyższone dzięki środkom pochodzącym z nowo powstałego Funduszu im. prof. Adama Sobiczewskiego.

Fundusz został utworzony w 2015 r. ze środków przekazanych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przez prof. Adama Sobiczewskiego (szkic biograficzny – Prof. Adam Sobiczewski, uznanego fizyka, laureata Nagrody FNP z 1995 r. Celem Funduszu jest dofinansowanie stypendiów wybranych, najwyżej ocenionych laureatów programu START zajmujących się dziedzinami bliskimi zainteresowaniom Fundatora, czyli fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią. O wysokości dofinansowania i liczbie zwiększonych stypendiów będzie co roku decydował Zarząd Fundacji.

Od wielu lat obserwuję działalność Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i uważam, że jest niezwykle pożyteczna i ważna. Podziwiam dynamikę i różnorodność programów wspierania polskiej nauki, realizowanych przez Fundację, a w szczególności wspierania młodych naukowców, szczególnie uzdolnionych i ambitnych ? mówi prof. Adam Sobiczewski.

Fundusz im. prof. Adama Sobiczewskiego ma mieć charakter funduszu wieczystego. Jego czas trwania jest nieokreślony, a na realizację celów funduszu przeznaczane są dochody uzyskane z inwestycji kapitałowych. Jest to kolejny, obok Funduszu im Leszka Kołakowskiego, fundusz wieczysty powierzony Fundacji w celu realizacji jej celów statutowych.

Niezwykle doceniamy inicjatywę prof. Adama Sobiczewskiego, która jest przejawem troski o rozwój i dobro polskiej nauki, a w szczególności naukowców młodego pokolenia. Jesteśmy zaszczyceni, że prof. Sobiczewski powierzył właśnie naszej Fundacji prowadzenie Funduszu ? mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

Realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1993 r. program START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców. Roczne indywidualne stypendia mają wesprzeć finansowo młodych badaczy przed trzydziestką w początkach kariery naukowej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. Stypendium wynosi 28 tys. zł. Wyższe stypendia ? w wysokości 36 tys. zł. ? otrzymują laureaci wyróżnieni oraz laureaci Stypendium im. Barbary Skargi.

Nabór do 24. konkursu (edycja 2016) w programie START FNP rozpocznie się jesienią br.

Cofnij