Zagrożenia dla miast arktycznych oszacowane przez zespół laureata FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Zespół dra Mateusza Strzeleckiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureata programu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przeprowadził badania nad wpływem zmian klimatu i działań człowieka na stan strefy wybrzeża w obrębie głównych osad i baz naukowych Spitsbergenu ? największej wyspy arktycznego archipelagu Svalbard.

Wyniki dotyczące interakcji pomiędzy środowiskiem wybrzeża, a dynamicznie rozwijającym się miastem Longyearbyen zostały opublikowane w czasopiśmie Land Degradation & Development ? obecnie najważniejszym periodyku naukowym poświęconym degradacji krajobrazu. Badania pokazały, jak dużym wyzwaniem jest odpowiednie planowanie i zrównoważony rozwój miasta arktycznego wzdłuż tak szybko przekształcającego się wybrzeża. Obserwacje w Longyearbyen ukazały szereg negatywnych sprzężeń zwrotnych, które doprowadziły do spotęgowania erozji brzegów i zanieczyszczenia strefy przybrzeżnej. W okresie szybkiej ekspansji miasta, związanej w głównej mierze z boomem turystycznym, używane do nadbudowy klifów i wzmocnienia brzegów odpady przemysłowe i budowlane nie tylko nie spełniły swojej protekcyjnej roli, ale wręcz przyspieszyły erozję i dalsze cofanie nadmorskich stoków. Na efekty negatywnych działań człowieka nałożyły się naturalne procesy geomorfologiczne w postaci m.in. osuwisk i spływów błotnych wywołanych tajaniem zmarzliny dodatkowo destabilizując wrażliwy geoekosystem wybrzeża.

FIGURE 1 AMBIO_final 13may
Obszar badań projektu HOMING PLUS FNP

W przyszłości zespół dra Strzeleckiego planuje rozwinięcie badań na Grenlandii i w Arktyce Kanadyjskiej, gdzie zmiany klimatu i wyścig o arktyczne surowce uderzają bezpośrednio w zamieszkujące strefę wybrzeża lokalne społeczności.

Badania zespołu dra Strzeleckiego zostały sfinansowane w ramach grantu w programie HOMING PLUS pt. Assessment of impact of coastal hazards on scientific and community infrastructure in polar regions using remote sensing, geoinformation and new geomorphological mapping methods.

Gratulujemy!

Link do artykułu znajduje się tutaj 

Link do filmu o badaniach laureata jest tutaj 

Autorem zdjęć jest Marek Jaskólski

Cofnij